Clock-Time

Lời Nguyện Chung Chúa Nhật XVII Thường Niên C

Cầu nguyện là nâng tâm hồn lên để tiếp xúc, gặp gỡ Thiên Chúa. Tiếp xúc, gặp gỡ Chúa để biết Chúa, yêu mến Chúa và để thực hiện thánh ý của Người.

LỜI NGUYỆN CHUNG CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN C

KINH L
ẠY CHA


lời nguyện chung chúa nhật xvii thường niên c
 
 
Lời mở: Anh chị em thân mến! Cầu nguyện là nâng tâm hồn lên để tiếp xúc, gặp gỡ Thiên Chúa. Tiếp xúc, gặp gỡ Chúa để biết Chúa, yêu mến Chúa và để thực hiện thánh ý của Người. Tin tưởng vào tình thương của Chúa, chúng ta cùng tha thiết dâng lời cầu nguyện:
 
1. Kinh Lạy Cha là lời kinh đầu tiên và cao trọng nhất trong các kinh nguyện Kitô giáo. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần trong Hội thánh siêng năng nghiền ngẫm Lời Chúa, hiệp nhất với nhau và cùng với Chúa Giêsu sốt sắng thưa lên lời kinh Lạy Cha.
 
2. Con người thường xem trọng giá trị của bản thân mà không trông cậy vào ơn Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ luôn biết sử dụng thời gian của mình một cách hợp lí, biết chạy đến thân thưa cùng Chúa mỗi khi gặp niềm vui cũng như khó khăn trong cuộc sống.
 
3. ‘‘Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ thấy và gõ cửa thì sẽ mở cho’’. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người biết khiêm tốn khi xin ơn Chúa, biết những điều nào cần thiết cho bản thân và anh chị em mình.
 
4. Đại hội giới trẻ thế giới sắp diễn ra tại điểm hẹn Ba Lan. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho ơn Chúa tràn đầy trên các bạn trẻ, để mỗi bước chân đều đem tình thương xót của Chúa đến cho mọi người.
 
Kết nguyện: Lạy Cha, Đức Giêsu đã dạy chúng con cầu nguyện để được hiệp thông mật thiết, như cha con đối với nhau. Xin giúp chúng con biết cầu nguyện trong tin tưởng và phó thác, vì chúng con có cha trên trời là Đấng luôn yêu thuơng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen
 
Maria Diễm Hương