Clock-Time

Lời nguyện chung Chúa nhật XVIII thường niên A

Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu tỏ hiện vinh quang Thiên Chúa cho các môn đệ xem thấy, nhằm làm kiên vững đức tin của các ông, trước khi bước vào đường thương khó. Chính chúng ta hôm nay phải diễn tả sự vững tin vào hạnh phúc thật, bằng đời sống đạo.
LỜI NGUYỆN CHUNG

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN A


 
LỄ CHÚA HIỂN DUNG

Lời mở: Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu tỏ hiện vinh quang Thiên Chúa cho các môn đệ xem thấy, nhằm làm kiên vững đức tin của các ông, trước khi bước vào đường thương khó. Chính chúng ta hôm nay phải diễn tả sự vững tin vào hạnh phúc thật, bằng đời sống đạo. Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:
 
1. “Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ”. Chúng ta cùng cầu xin cho các mục tử trong Hội Thánh biết dành những lúc thinh lặng riêng tư với Chúa mỗi ngày, để được Chúa đổ đầy ơn thánh và sức mạnh, giúp hăng say làm chứng cho Chúa suốt đời.
2. Muốn hưởng ơn cứu độ phải vác lấy sức nặng của thập giá khổ đau. Chúng ta cùng cầu xin cho những người đau yếu bệnh tật, những ai đang gặp thất vọng, cô đơn, sầu khổ… luôn cố gắng vươn lên, sống tốt từng giây phút hiện tại, biết nhìn lên Thập giá tìm nguồn an ủi, sẻ chia, để cảm thấy hạnh phúc hơn khi có Thiên Chúa ở cùng trong giờ phút khó khăn nhất của cuộc đời.
3. “Đây là Con Ta yêu dấu... ”. – Chúng ta cùng cầu xin cho mỗi người trong giáo xứ chúng ta biết sống hiếu thảo với Thiên Chúa, để Ngài cũng có thể phán về chúng ta rằng: đây là con Ta yêu dấu vì đời sống thánh thiện của chúng ta.
4. Chúa đã tỏ mình ra cho hết thảy mọi người nhưng chỉ ba đạo sĩ nhận ra dấu chỉ của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta luôn biết lắng nghe và để cho ánh sáng của Chúa chiếu tỏa tâm hồn chúng ta, hầu nhận ra Chúa đang hiển linh trong chính cuộc sống của mình.
Kết nguyện: Lạy Chúa, Con Chúa đã tỏ hiện vinh quang Chúa, cho chúng con vững tin. Xin cho chúng con khi được làm con Chúa, chúng con biết bày tỏ niềm hạnh phúc hân hoan, mà làm sáng danh Chúa, cho mọi người được hưởng hạnh phúc Nước Trời. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.