Clock-Time

Lời Nguyện Chung Chúa Nhật XVIII Thường Niên C

Có người thưa với Chúa Giêsu rằng: “Xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi”. Chúng ta cầu xin cho mọi thành phần Hội Thánh, không ngừng chia xẻ ơn cứu chuộc cho mọi người...

LỜI NGUYỆN CHUNG CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN C
 

lời nguyện chung chúa nhật xvii thường niên c

 
Lời mở: Anh chị em thân mến! Con người luôn tìm kiếm của cải vật chất mà quên rằng gia tài đích thực là sự sống đời đời trên nước thiên đàng. Chúng ta cùng tha thiết dâng lời cầu nguyện:

 
1. Có người thưa với Chúa Giêsu rằng: “Xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi”. Chúng ta cầu xin cho mọi thành phần Hội Thánh, không ngừng chia xẻ ơn cứu chuộc cho mọi người, giúp nhau tiến tới sự sống trên thiên đàng.

2. "Anh em hãy tìm những sự trên trời". Chúng ta cầu xin Chúa cho các người nắm giữ quyền bính và tài sản trên thế giới luôn nhớ rằng họ không thể sống hưởng thụ mãi mãi, để họ biết sử dụng quyền bính và tài sản mà phục vụ công ích.
 
3. Chúa phán: “Hãy lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa”. Chúng ta cầu xin Chúa cho tất cả mọi người đặc biệt anh chị em công nhân đi làm xa quê, không chỉ tìm kiếm của cải trần gian mà còn biết dành thời gian đến với Chúa.
 
4. Hãy năng làm giàu cho mình nhờ chiếm được tình Chúa. Chúng ta cầu xin cho tất cả mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết tích cực đóng góp của cải vật chất và tinh thần vào nhu cầu chung của giáo xứ để việc đem Chúa đến cho mọi người trở nên thuận tiện hơn.
 
Kết nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con ý thức rằng của cải trần gian sẽ chỉ chóng qua, nhưng tìm kiếm Nước Trời mới là niềm hạnh phúc đích thực. Xin dạy chúng con chỉ nên giữ lại những gì cần thiết, và biết san sẻ hồng ân của Chúa cho mọi người, để thế giới này không còn cảnh bất công, nghèo đói, nhưng sẽ là một thế giới công bằng và yêu thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen


Maria Diễm Hương