Clock-Time

Lời nguyện chung Chúa Nhật XX Mùa Thường Niên - năm A | Giáo Phận Phú Cường

Lạy Chúa, Chúa hằng tha thiết ban ơn cứu độ cho chúng con. Xin thương chấp nhận những ý nguyện chúng con dâng lên Chúa. Xin giúp chúng con từng ngày biết cố gắng hơn để sống xứng đáng trước tình yêu của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con...

Lời nguyện chung
Lời nguyện chung Chúa Nhật XX Mùa Thường Niên - năm A

GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

 

Anh chị em thân mến, Thiên Chúa muốn cứu độ tất cả mọi người, và mong muốn mọi người được hưởng hạnh phúc nước Trời. Tin tưởng vào tình yêu và kế hoạch ân sủng của Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

1. Hội thánh được Chúa thiết lập để thông truyền tình thương của Chúa. Chúng ta cùng hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần trong gia đình Hội thánh luôn biết sống hiệp thông, yêu thương nhau, đặc biệt là với những người đau khổ và nghèo đói.

2. Các nhà lãnh đạo quốc gia có trách nhiệm phục vụ cho công ích. Chúng ta cùng hiệp lời cầu xin cho các nhà lãnh đạo biết nhiệt tâm tìm kiếm và trân quý những giá trị tốt đẹp, hầu dấn thân xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

3. Gia đình là chiếc nôi đầu tiên nuôi dưỡng đời sống đức tin. Chúng ta cùng hiệp lời cầu xin cho các bậc cha mẹ luôn thực hiện trách nhiệm chăm lo đời sống đức tin cho con cái, nhờ đó chúng có thể lớn lên và phát triển toàn diện hơn.

4. Ơn cứu độ là hồng ân cao quý Thiên Chúa ban cho con người. Chúng ta cùng hiệp lời cầu xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta biết chú tâm lo tìm kiếm nước Thiên Chúa hầu can đảm hoán cải đời sống và tin vào Tin mừng. 

Lạy Chúa, Chúa hằng tha thiết ban ơn cứu độ cho chúng con. Xin thương chấp nhận những ý nguyện chúng con dâng lên Chúa. Xin giúp chúng con từng ngày biết cố gắng hơn để sống xứng đáng trước tình yêu của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Tải về file Word: tại đây