Clock-Time

Lời nguyện chung Chúa Nhật XXI Mùa Thường Niên - năm A | Giáo Phận Phú Cường

Lạy Chúa Giêsu, Hội thánh mà Chúa thiết lập và hướng dẫn luôn tồn tại và phát triển không ngừng. Xin thương ban ơn giúp chúng con biết sống yêu mến và phục vụ Hội thánh với tất cả tấm lòng. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời... 

Lời nguyện chung
Chúa Nhật XXI Mùa Thường Niên - năm A

GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã trao phó nhiệm vụ cai quản và chăm sóc Hội thánh cho thánh Phêrô và những vị kế nhiệm. Với lòng yêu mến tha thiết Hội thánh, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin:

1. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, đấng kế vị thánh Phêrô, được dồi dào ơn lành của Chúa, được hồn an xác mạnh, để ngài có đủ sức chu toàn trách nhiệm chăm sóc và hướng dẫn đoàn chiên của Chúa.

2. Mỗi Kitô hữu đều là chi thể sống động của Hội thánh. Chúng ta cầu xin cho mọi Kitô hữu luôn ý thức mình đang thuộc về Hội thánh mà không ngừng nỗ lực kiến tạo sự hiệp nhất và yêu thương trong Hội thánh.

3. Gia đình là Hội thánh tại gia. Chúng ta cầu xin cho các gia đình Công giáo luôn nỗ lực sống gương mẫu và nhiệt tâm loan báo Tin mừng, để mọi người xung quanh có thể nhận biết Chúa Kitô và gia nhập vào Hội thánh của Người.

4. Xây dựng Hội thánh là trách nhiệm của mỗi tín hữu. Xin cho mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn nhiệt tâm tham gia vào mọi hoạt động của giáo xứ để góp phần xây dựng giáo xứ càng phát triển hơn.

Lạy Chúa Giêsu, Hội thánh mà Chúa thiết lập và hướng dẫn luôn tồn tại và phát triển không ngừng. Xin thương ban ơn giúp chúng con biết sống yêu mến và phục vụ Hội thánh với tất cả tấm lòng. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

Tải về file word: Tại đây