Clock-Time

Lời nguyện chung Chúa Nhật XXII Mùa Thường Niên - năm A | Giáo Phận Phú Cường

Lạy Chúa, Chúa đã chết và sống lại để cứu độ chúng con. Xin cho chúng con biết yêu mến và vâng phục thánh ý Chúa mà vững vàng bước theo Chúa đến cùng trên hành trình về quê Trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con... 

Lời nguyện chung
Chúa Nhật XXII Mùa Thường Niên - năm A

GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

 

Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã vâng phục thánh ý Chúa Cha cho đến chết trên thập giá. Người cũng mời gọi các môn đệ sống theo mẫu gương của Người để đạt tới vinh quang đời đời. Tin tưởng vào sự trợ giúp của Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

1. Theo Chúa là hiến dâng thân mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các mục tử trong Hội thánh luôn nhiệt tâm và trung thành rao giảng chân lý đức tin bằng chính đời sống gương mẫu để danh Chúa ngày càng được rạng rỡ hơn.

2. Theo Chúa là can đảm bước theo đường thập giá. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai đang sống trong những đam mê tiền tài, dục vọng, được Chúa Thánh Thần tác động, dám từ bỏ tội lỗi mà trở về với Thiên Chúa tình yêu.3. Theo Chúa là dấn thân loan báo Tin mừng. Xin cho những ai đang nhiệt tâm rao giảng Lời Chúa nơi các vùng truyền giáo của giáo phận chúng ta, luôn can đảm chấp nhận những khó khăn, thử thách, hầu Tin mừng cứu độ được đến với mọi người.

4. Theo Chúa là đặt trọn cuộc đời mình trong tay Người. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, nhất là những ai đang gặp gian nan, thử thách, biết kết hợp đời mình với thập giá Chúa, hầu được ơn thánh Chúa nâng đỡ và chữa lành.

Lạy Chúa, Chúa đã chết và sống lại để cứu độ chúng con. Xin cho chúng con biết yêu mến và vâng phục thánh ý Chúa mà vững vàng bước theo Chúa đến cùng trên hành trình về quê Trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Tải về file Word: tại đây