Clock-Time

Lời nguyện chung Chúa nhật XXII thường niên A

Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã chọn cái chết trên Thập giá để ban cho nhân loại ơn cứu độ và mời gọi chúng ta vác Thập giá theo Ngài để tìm được sự sống đời đời. Với quyết tâm bước theo Chúa, chúng ta dâng lời nguyện xin:
LỜI NGUYỆN CHUNG CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN A
 

Lời mở: Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã chọn cái chết trên Thập giá để ban cho nhân loại ơn cứu độ và mời gọi chúng ta vác Thập giá theo Ngài để tìm được sự sống đời đời. Với quyết tâm bước theo Chúa, chúng ta dâng lời nguyện xin:

1. Chúa nói: “Ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ mình đi, vác thập giá mình mà theo Thầy”. Chúng ta cầu xin cho các linh mục dám sống từ bỏ để theo sát Chúa Giêsu, hầu qua lời nói và gương mẫu của các ngài, dân Chúa được thôi thúc sống theo tinh thần Tin Mừng nhiệt thành hơn.

2. Ngày nay, con người thường thích đời sống dễ dãi hơn là chấp nhận những hy sinh gian khổ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa thôi thúc nhiều Kitô hữu dám vì Chúa mà hy sinh phục vụ những người bất hạnh trong xã hội.

3. Chúa nói: “Ai đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ được sự sống”. Chúng ta cầu xin Chúa cho những người đang sống đời tận hiến vì Nước Trời được ơn bình an nhờ biết gắn bó với Chúa Kitô và kiên trì bước theo Người.

4. Không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của Người dám thí mạng sống mình vì người mình yêu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta luôn biết sống yêu thương nhau, và tận tình quan tâm giúp đỡ nhau như lời Chúa dạy.

Kết nguyện: Lạy Chúa, mỗi khi cử hành thánh lễ, xin cho chúng con biết thông dự cuộc đời mình vào Hy Lễ Thập Giá của Con Chúa, để tình yêu cứu độ của Chúa chan hòa trong chúng con và nuôi dưỡng đời sống chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.