Clock-Time

Lời nguyện chung Chúa nhật XXIII thường niên A

Chúa Giêsu đã muốn thiết lập Giáo hội của Ngài như một cộng đồng Tình yêu, trong đó luật bác ái thương yêu là một giới răn mới, một dấu chỉ để biết ai là môn đệ của Chúa. Tin tưởng vào tình thương của Chúa chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện: 
LỜI NGUYỆN CHUNG CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN A

Lời mở: Chúa Giêsu đã muốn thiết lập Giáo hội của Ngài như một cộng đồng Tình yêu, trong đó luật bác ái thương yêu là một giới răn mới, một dấu chỉ để biết ai là môn đệ của Chúa. Tin tưởng vào tình thương của Chúa chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

1. Giáo hội là một cộng đồng cầu nguyện, nếu tội lỗi làm chia rẽ thì sự cầu nguyện nối kết và hiệp nhất chúng ta lại với nhau. Chúng ta cầu xin cho các mục tử trong Hội Thánh biết khôn ngoan và kiên nhẫn chỉnh sửa những sai lạc trong giáo xứ, để giúp mọi người hết lòng kính mến Chúa và sống đoàn kết, yêu thương.

2. Một khi có lòng nhân ái, chúng ta sẽ xây dựng một xã hội công bằng huynh đệ. Đó là khởi điểm của Nước Trời ngay trong cuộc sống hôm nay. Chúng ta cầu xin cho các thầy cô giáo và những ai đang tham gia hoạt động trong ngành giáo dục, luôn biết dùng sự khéo léo, tế nhị, sự tôn trọng và lòng yêu thương chân thành mà dạy bảo, sửa lỗi cho các em học sinh, sinh viên, qua đó có thể đào tạo nên một thế hệ tiếp nối với những con người tài đức.

3. Ai khen ta mà khen phải, đó là bạn ta, còn ai chê ta mà chê phải, đó là thầy ta. Chúng ta cầu xin Chúa ban cho mọi người một tấm lòng khiêm tốn để nhận ra sự yếu đuối tội lỗi của mình mà sẵn lòng đón nhận lời góp ý, sửa lỗi của anh em.

4. Chúa Giêsu đã hứa sẽ hiện diện khi có hai hay ba người họp nhau cầu nguyện nhân danh Ngài. Chúng ta cầu xin cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta vững tin vào sự hiện diện của Chúa mỗi khi cùng nhau cầu nguyện, nhất là cử hành bí tích Thánh Thể.

Kết nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin ban ơn can đảm để con nhận sự sửa lỗi của anh em, và ban cho con ơn khôn ngoan để con biết chân thành sửa lỗi cho nhau, nhờ đó con xứng đáng nhận được lòng nhân từ Chúa xót thương. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen