Clock-Time

Lời Nguyện Chung Chúa Nhật XXIII Thường Niên C

Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa luôn soi sáng và hướng dẫn chúng con bằng Thánh Thần của Chúa, xin thương nghe lời con cái khẩn cầu...
LỜI NGUYỆN CHUNG 

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN C 
Lờ mở: Anh chị em thân mến! Từ bỏ mình, vác Thập giá mình mà theo Chúa chính là sự khôn ngoan và ân phúc tuyệt vời mà Chúa ban. Cậy trông vào ơn Chúa giúp, chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin:

1. Hội Thánh có sứ mạng bênh vực những người thiệt thòi, nghèo khổ, bần cùng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa củng cố lòng nhiệt thành của Đức Thánh Cha Phanxicô và các vị Mục tử trong Hội Thánh, để các ngài không ngừng kiến tạo, và cổ võ các công cuộc nhân đạo trên khắp hoàn cầu, bằng lời rao giảng và bằng mọi phương thế hữu hiệu Chúa ban.
 

2. Ngày 01/9, là ngày Thế Giới cầu nguyện cho việc chăm sóc Công Trình Tạo Dựng. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi người ý thức trái đất là căn nhà chung, biết yêu mến và bảo vệ môi trường sống, để chúng ta và các thế hệ mai sau được sống trong một môi sinh lành mạnh. 


3. Chúa phán: “Ai không vác thập giá mình, thì không đáng là môn đệ Ta”. Chúng ta cầu xin cho những người đang đau yếu bệnh tật, được thông phần vào cuộc thương khó Chúa, mà vững lòng tin cậy, phó thác vào Lòng Thương Xót Chúa.

4. “Những ai sống đẹp lòng Chúa, thì được ơn cứu độ nhờ sự khôn ngoan”. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta can đảm sống theo lề luật và thánh ý Chúa, để luôn bước đi trong sự khôn ngoan của Thiên Chúa, mà đạt tới hạnh phúc đời đời.
 
Kết nguyện: Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa luôn soi sáng và hướng dẫn chúng con bằng Thánh Thần của Chúa, xin thương nghe lời con cái khẩn cầu mà nâng đỡ chúng con trong nỗ lực xâydựng Nước Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen


Maria Diễm Hương