Clock-Time

Lời nguyện chung Chúa nhật XXIV thường niên B

Anh chị em thân mến, khổ đau và sự chết mà Đức Kitô đón nhận để cứu độ nhân loại trở nên con đường tình yêu mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Tin tưởng vào tình yêu cao vời của Chúa, chúng ta dâng lời nguyện xin
LỜI NGUYỆN CHUNG CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN B


 
Lời mở: Anh chị em thân mến, khổ đau và sự chết mà Đức Kitô đón nhận để cứu độ nhân loại trở nên con đường tình yêu mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Tin tưởng vào tình yêu cao vời của Chúa, chúng ta dâng lời nguyện xin: 

1. Đức Giêsu là ai trong cuộc đời tôi? Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các mục tử trong Hội Thánh, luôn tín thác vào tình yêu của Chúa, để họ hân hoan sống mầu nhiệm thập giá, làm chứng cho tình yêu vô điều kiện của Chúa. 

2. 
Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: “Người ta bảo Thầy là ai?” Chúng ta cùng cầu xin cho các dân tộc và những ai chưa tin Chúa Kitô, biết đón nhận ơn Chúa Thánh Thần soi dẫn hầu nhận biết và tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô là Đấng cứu chuộc trần gian.

3. 
Con đường rộng rãi thênh thang đưa tới lưu vong, con đường hẹp đưa đến quê hương Nước Trời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các bạn trẻ Công Giáo luôn giữ vững đức tin trên ngã ba đường của thế giới kỹ thuật và hưởng thụ.

4. 
“Thầy là Đấng Kitô”. Chúng ta cầu xin cho các gia đình trong giáo xứ, luôn can đảm tuyên xưng đức tin, bằng nỗ lực xây dựng gia đình thành cộng đoàn cầu nguyện, yêu thương và sống Lời Chúa. 

Kết nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hiến dâng chính mạng sống của Chúa làm giá cứu chuộc chúng con. Xin cho chúng con một lòng gắn bó với Chúa, sẵn sàng đón nhận thập giá trong cuộc đời với niềm tin sẽ được cùng Chúa sống lại trong vinh quang. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.