Clock-Time

Lời nguyện chung Chúa Nhật XXV Mùa Thường Niên - năm A | Giáo Phận Phú Cường

Lạy Cha rất nhân từ, xin giúp chúng con biết sống khiêm tốn và trân quý ơn gọi Cha đã ban mà dấn thân loan báo Tin mừng, để chúng con có thể trở nên những người thợ tốt trong vườn nho của Ngài. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con... 

Lời nguyện chung
Chúa Nhật XXV Mùa Thường Niên - năm A

GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha rất nhân từ luôn mong muốn chúng ta canh tác vườn nho của Ngài. Với lòng biết ơn chân thành, chúng ta cùng tin tưởng dâng lên Ngài những lời nguyện xin:

1. Cầu cho các vị mục tử trong Hội thánh. Chúng ta cùng cầu xin cho các vị mục tử trong Hội thánh luôn nhiệt tâm chăm lo cho đoàn chiên của Chúa, nhất là cho những anh chị em nghèo khổ với lòng thương xót bao dung, hầu mọi người có thể nhận ra lòng nhân hậu của Thiên Chúa.

2. Tiên tri Isaia khuyên nhủ: “Hãy tìm Chúa khi còn tìm được, hãy kêu cầu Ngài khi Ngài còn ở gần”. Chúng ta cùng cầu xin cho các tín hữu luôn biết khám phá thánh ý của Chúa trong những biến cố của cuộc sống, để chu toàn bổn phận đối với Chúa và tha nhân.

3. Thánh Phaolô đã xác quyết: “Dù tôi sống hay tôi chết, Ðức Kitô sẽ được vẻ vang trong thân xác tôi”. Chúng ta cùng cầu xin cho những người sống đời thánh hiến luôn nhiệt tâm sống ơn gọi của mình, để mỗi ngày Hội thánh trổ sinh được nhiều hoa trái tốt đẹp như lòng Chúa ước mong.

4. Các Kitô hữu được mời gọi nên thánh trong bổn phận hằng ngày. Chúng ta cùng cầu xin cho mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn biết sống cậy trông vào Chúa, và mở lòng ra với mọi người, để tình hiệp nhất yêu thương được sáng tỏ nơi gia đình và giáo xứ chúng ta.

Lạy Cha rất nhân từ, xin giúp chúng con biết sống khiêm tốn và trân quý ơn gọi Cha đã ban mà dấn thân loan báo Tin mừng, để chúng con có thể trở nên những người thợ tốt trong vườn nho của Ngài. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Tải về file word: tại đây