Clock-Time

Lời nguyện chung Chúa nhật XXV thường niên B

Anh chị em thân mến! Đức Kitô đã vâng lời thánh ý Chúa Cha xuống thế làm người không phải để được kẻ hầu người hạ, nhưng là để phục vụ mọi người và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Chúng ta cùng cảm tạ Người và dâng lời nguyện xin:
LỜI NGUYỆN CHUNG CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN B


Lời mở: Anh chị em thân mến! Đức Kitô đã vâng lời thánh ý Chúa Cha xuống thế làm người không phải để được kẻ hầu người hạ, nhưng là để phục vụ mọi người và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Chúng ta cùng cảm tạ Người và dâng lời nguyện xin:

1. Người có chức vụ - có sức khỏe - có của cải vật chất, chính là cơ hội để phục vụ tha nhân. Chúng ta cầu xin cho các vị lãnh đạo Hội thánh, cùng những ai đang đứng đầu các tổ chức xã hội, biết đặt lợi ích của cộng đồng lên trên hết, luôn quan tâm đặc biệt đến người nghèo khó tật nguyền, để họ cảm thấy được yêu thương và tôn trọng.

2. Bên ngoài, không khí đang rộn ràng chuẩn bị mừng Tết Trung Thu. Chúng ta dâng lên Chúa tất cả thiếu nhi và các em có hoàn cảnh nghèo khó, phải lang thang bán hàng rong để kiếm sống, xin Chúa ban cho các em càng thêm khôn ngoan nhân đức, được vui chơi- được học hành, nhất là luôn có sự bảo bọc yêu thương từ gia đình.

3. “Ở đâu có ghen tương và tranh chấp, ở đấy có xáo trộn và mọi thứ xấu xa”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho tất cả những ai đang sống trong cảnh bất hòa biết lấy tình thương mà đối xử với nhau.

4. "Ai muốn làm lớn, thì phải làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người". Chúng ta cầu xin cho cộng đoàn chúng ta biết sống khiêm nhượng, hy sinh phục vụ mọi người.

Kết nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã để lại cho chúng con bản di chúc. “Mến Chúa và yêu người”. Xin cho chúng con hết lòng thực thi lời Chúa truyền dạy. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.