Clock-Time

Lời Nguyện Chung Chúa Nhật XXV Thường Niên C

Tin mừng Lc 16: 1-13 Chúng ta hãy đồng thanh cảm tạ Cha và cầu xin Cha ban cho chúng ta ơn biết quản lý và sử dụng ân huệ Cha đã ban để sống xứng đáng là con cái của Người
LỜI NGUYỆN CHUNG

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN C
 

Lời mở: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa ban cho con người của cải và tài năng như phương tiện để đạt tới Nước Trời. Chúng ta hãy đồng thanh cảm tạ Cha và cầu xin Cha ban cho chúng ta ơn biết quản lý và sử dụng ân huệ Cha đã ban để sống xứng đáng là con cái của Người:

1. Các vị chủ chăn trong Hội Thánh như là những người quản lý gia sản của Chúa. Chúng ta cầu xin cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh, biết theo ơn Thánh Thần soi sáng, mà hướng dẫn mọi người đạt tới ơn cứu rỗi đời đời.

2. Sự chênh lệch giàu nghèo ở nhiều nơi trên thế giới vẫn không ngừng gia tăng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị lãnh đạo các quốc gia luôn biết quan tâm đến các thành phần nghèo khổ thiếu thốn trong xã hội bằng những chính sách công bằng và hợp lý.

​3. “Hãy dùng tiền của bất chính, mà mua lấy bạn hữu”. Chúng ta cầu xin Chúa ban cho những người đang gặp nguy cơ khó khăn về tiền của biết khôn ngoan ứng xử thế nào để vừ có lợi cho mình, vừa có lợi cho người khác.
      
4. “Không ai có thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được”. Chúng ta cầu xin Chúa cho từng người trong chúng ta biết quản lý tốt những ân huệ mà chúng ta đã lãnh nhận từ nơi Thiên Chúa, để sinh hoa kết quả dồi dào trong đời sống, hầu giúp chúng ta luôn tín trung phụng thờ Chúa và xứng đáng là tôi tớ đích thực của Người.

Kết nguyện: Lạy Chúa, mỗi người chúng con chỉ là những đầy tớ vô dụng của Chúa. Xin cho chúng con biết trung tín trong các bổn phận hằng ngày, hầu đáng hưởng gia nghiệp Chúa hứa ban cho những tôi tớ trung thành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Maria Diễm Hương