Clock-Time

Lời nguyện chung Chúa Nhật XXVI Mùa Thường Niên - Lễ Đức Mẹ Mân Côi | Giáo Phận Phú Cường

Lạy Chúa là nguồn mạch mọi sự tốt lành. Xin thương đoái nhận những ước nguyện của chúng con thành khẩn dâng lên Chúa. Xin cho chúng con biết chăm chú lắng nghe với lòng khao khát thực hành những gì Lời Chúa truyền dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con...

Lời nguyện chung
Chúa Nhật XXVI Mùa Thường Niên 
- Năm A

Lễ Đức Mẹ Mân Côi
GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã vâng phục thánh ý Chúa Cha cho đến chết trên thập giá, để mang lại ơn cứu độ cho chúng ta. Chúng ta cùng dâng lên Chúa tâm tình cảm tạ và tha thiết nguyện xin:

1. Đức Kitô thiết lập Hội thánh để mang lại ơn cứu độ cho tất cả mọi người. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi thành phần trong Hội thánh biết luôn kiên vững trong đức tin và gương mẫu trong đời sống của mình để Hội thánh được mãi là thân thể tinh tuyền của Chúa Kitô.

2. Chúa Giêsu là ánh sáng chỉ đường cho chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin cho ánh sáng của Chúa soi dẫn những nhà lãnh đạo quốc gia để họ luôn nhiệt tâm và can đảm bước đi trong ánh sáng sự thật, hầu góp phần xây dựng một xã hội công bằng và đầy tình yêu thương.

3. Không ai là người hoàn toàn vô tội trước mặt Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những anh chị em lầm đường lạc lối, đang ở trong tình trạng tội lỗi triền miên, được ân thánh Chúa nâng đỡ, can đảm đón nhận ơn hoán cải trở về cùng Chúa.

4. Hãy thực thi ý Chúa để được vào nước Trời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trong cộng giáo xứ chúng ta biết nhận ra và thực thi ý Chúa qua những việc làm bác ái, những cử chỉ yêu thương dành cho gia đình và cộng đoàn giáo xứ.

Lạy Chúa là nguồn mạch mọi sự tốt lành. Xin thương đoái nhận những ước nguyện của chúng con thành khẩn dâng lên Chúa. Xin cho chúng con biết chăm chú lắng nghe với lòng khao khát thực hành những gì Lời Chúa truyền dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.