Clock-Time

Lời nguyện chung Chúa nhật XXVI thường niên A

Anh chị em thân mến, điều làm Thiên Chúa vui lòng là thực thi Thánh Ý của Người. Để có đủ nghị lực và can đảm thực thi Thánh Ý Chúa, chúng ta hãy thành khẩn cầu xin:
LỜI NGUYỆN CHUNG CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN A


Lời mở: Anh chị em thân mến, điều làm Thiên Chúa vui lòng là thực thi Thánh Ý của Người. Để có đủ nghị lực và can đảm thực thi Thánh Ý Chúa, chúng ta hãy thành khẩn cầu xin:

1. Đức Kitô đã thiết lập Hội Thánh để đam lại ơn cứu độ cho muôn dân. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban nhiều ân sủng cho Hội Thánh trên khắp hoàn cầu để Hội Thánh được mãi mãi là bạn tinh tuyền của Người.


2. Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô Giêsu. Chúng ta cầu xin Chúa ban ánh sáng soi dẫn con người trong thế giới hôm nay biết tìm kiếm Chân-Thiện-Mỹ, để tất cả các dân tộc đều nhận được ơn cứu độ.

3. Những người thu thuế và kẻ tội lỗi được vào Nước Trời vì đã khiêm tốn tin nghe và làm theo Lời Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu biết mau mắn lắng nghe và thực hành Lời Chúa trong đời sống hằng ngày không chỉ bằng những lời nói suông mà bằng những việc làm cụ thể.


4. "Chỉ có ai làm theo ý Cha trên trời mới được vào Nước Trời". Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho cộng đoàn chúng ta luôn ý thức tình trạng tội lỗi của mình, biết sống khiêm tốn, từ bỏ, vâng phục, mến yêu, và mau mắn đáp trả lời mời gọi của Chúa bằng việc tích cực dấn thân cộng tác để cộng đoàn trở nên hiệp nhất và chan hòa tình thương.

Kết nguyện: Lạy Cha, xin nhận lời chúng con khẩn nguyện và ban cho chúng con mọi ơn cần thiết, để chu toàn Thánh Ý Cha trong cuộc đời. Nhờ đó, chúng con luôn luôn xứng đáng là những người con yêu dấu của Cha theo gương Đức Kitô, Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển tri muôn đời.