Clock-Time

Lời nguyện chung Chúa Nhật XXVI Thường Niên C

Sự giàu có hay sự nghèo khó đều là phương tiện Chúa ban, để loài người đạt tới hạnh phúc Thiên đàng. Mọi người, dù là giàu hay nghèo, tất cả đều phải hành sử đúng theo Lời Chúa dạy.
LỜI NGUYỆN CHUNG

LỜI NGUYỆN CHUNG CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN C


Lời mở: Sự giàu có hay sự nghèo khó đều là phương tiện Chúa ban, để loài người đạt tới hạnh phúc Thiên đàng. Mọi người, dù là giàu hay nghèo, tất cả đều phải hành sử đúng theo Lời Chúa dạy. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:
 
1. Abraham đáp: “Chúng đã có Môisen và các tiên tri, chúng hãy nghe các vị đó”. Chúng ta cầu xin cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh, được đầy ơn Chúa Thánh Thần, được nhiều người quý trọng và cộng tác xây dựng Hội Thánh.
 
2. Chúa phán: “Có người phú hộ kia, mặc toàn gấm-lụa, tiệc tùng linh đình”. Chúng ta cầu xin cho hết mọi người, biết sử dụng của cải, tiện nghi, văn minh, kỷ thuật và khoa học đời này, để thăng tiến cuộc sống của toàn thể nhân loại.
 
3. Thế giới hôm nay vẫn còn biết bao người lớn cũng như trẻ em phải chết vì đói nghèo, chiến tranh, bệnh tật… Chúng ta cầu xin Chúa cho các dân tộc được hòa bình, phát triển ; cho khoảng cách giữa người giàu và người nghèo được xích lại gần nhau, để mọi người được sống trong niềm an vui và tràn đầy hy vọng.
 
4. “Hãy tuân giữ điều răn của Chúa mà sống cho tinh tuyền”. Chúng ta cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết tuân giữ giới răn của Chúa trong mọi hoàn cảnh, để luôn sống đẹp lòng Chúa và mang lại niềm vui cho mọi người.
 
Kết nguyện: Lạy Chúa, Con Chúa đã dạy chúng con sống “mến Chúa yêu người” để đạt được Nước Trời. Xin ban Thánh Thần giúp chúng con tin cậy mến Chúa, và yêu thương mọi người, hầu ngày sau đặng lên thiên đàng hưởng phước đời đời.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
 
Maria Diễm Hương