Clock-Time

Lời nguyện chung Chúa nhật XXVII thường niên A

Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là chủ vườn nho Hội Thánh. Qua các mục tử được tuyển chọn, Chúa ân cần chăm sóc từng người chúng ta và mong cho cuộc đời chúng ta trổ sinh nhiều hoa trái. Chúng ta cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin:
LỜI NGUYỆN CHUNG CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN A


 
Lời mở: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là chủ vườn nho Hội Thánh. Qua các mục tử được tuyển chọn, Chúa ân cần chăm sóc từng người chúng ta và mong cho cuộc đời chúng ta trổ sinh nhiều hoa trái. Chúng ta cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin:

1. “Đến mùa nho, ông sai đầy tớ đến nhà tá điền để thu phần hoa lợi”. Chúng ta cầu xin cho các mục tử trong Hội Thánh ý thức bổn phận của mình đối với vườn nho của Chúa, nỗ lực trở nên người quản lý trung thành, để làm cho vườn nho trổ sinh nhiều Kitô hữu thánh thiện, nhiệt thành. 

2. “Nào còn việc gì phải làm cho vườn nho mà Ta đã không làm?”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu luôn biết hồi tâm, suy tư về tình yêu Chúa dành cho mình, để nhận ra cuộc sống là những món quà và cơ hội Chúa ban, sao cho mỗi người có thể phát triển trong tư cách con cái của Chúa.

3. Ngày nay còn nhiều người đói nghèo túng thiếu là vì con người không biết chia sẻ cho nhau như một hình thức nộp hoa lợi cho Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người dư ăn dư mặc biết quảng đại chia sớt cho những người túng thiếu.

4. Giáo xứ là một vườn nho nhỏ trong đó mọi thành phần là những thợ vườn nho. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta tích cực làm cho vườn nho Chúa sinh nhiều trái tốt và biết nộp hoa lợi cho Chúa bằng những việc lành.

Kết nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã quy tụ và yêu thương chăm sóc chúng con trong Hội Thánh Chúa. Xin cho chúng con biết yêu mến và gắn bó với cộng đoàn giáo xứ, để được vững mạnh trong đức tin mà đạt tới Quê Trời hằng ước mong. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.