Clock-Time

Lời nguyện chung Chúa nhật XXVIII thường niên A

Anh chị em thân mến, Thiên Chúa nhân từ muốn mời gọi tất cả chúng ta chung hưởng niềm vui nơi bàn tiệc Nước Trời và Ngài chờ đợi sự đáp trả của chúng ta. Hân hoan cảm tạ Chúa, chúng ta dâng lời nguyện xin:
LỜI NGUYỆN CHUNG CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN A


 
Lời mở: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa nhân từ muốn mời gọi tất cả chúng ta chung hưởng niềm vui nơi bàn tiệc Nước Trời và Ngài chờ đợi sự đáp trả của chúng ta. Hân hoan cảm tạ Chúa, chúng ta dâng lời nguyện xin:

1. “Xin mời các ông đến dự tiệc cưới”. Chúng ta cầu xin cho các linh mục luôn cử hành thánh lễ cách đạo đức, để dân Chúa được vững mạnh trong đức tin và được đầy tràn tình yêu Thiên Chúa.


2. Bàn tiệc Thánh Thể và Lời Chúa luôn chuẩn bị sẵn mỗi ngày chờ người đến tham dự. Chúng ta cầu xin cho những ai thường xuyên trễ nãi, lười biếng, hay mãi lo tìm kiếm danh lợi vật chất mà xa cách Chúa, được ơn thức tỉnh trở về lãnh nhận các Bí tích, trung thành giữ ngày Chúa Nhật, để được hưởng niềm hạnh phúc khi làm con cái Chúa.

3. “Chúa các đạo binh sẽ thiết đãi các dân trên núi này một bữa tiệc”. Chúng ta cầu xin cho các tổ chức từ thiện quốc tế tìm được sự hỗ trợ của nhiều người, để có thể nâng đỡ những anh chị em nghèo khổ, giúp họ sống xứng với phẩm giá con người.

4. Chọn lựa sống phù hợp với tinh thần Tin Mừng là một thách đố cho nhiều người. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta một khi đã chọn lựa, biết nỗ lực đáp ứng những đòi hỏi của Nước Trời, kiên cường bảo vệ chiếc áo tinh tuyền ngày lãnh Bí Tích Thánh Tẩy, cũng là việc chuẩn bị áo cưới tâm hồn cho xứng đáng.

Kết nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã cho Con Chúa làm người để cứu chuộc chúng con. Xin giúp chúng con biết thực thi Lời Con Chúa chỉ dạy, sống đời yêu thương, để đáng được chung hưởng niềm vui muôn đời trong Nước Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con