Clock-Time

Lời Nguyện Chung Chúa Nhật XXX Thường Niên C

Anh chị em thân mến! Chúa thương xót những kẻ bé mọn và hằng lắng nghe lời cầu nguyện khiêm nhường, đầy tin tưởng của họ. Trong ngày cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo của Hội Thánh...
LỜI NGUYỆN CHUNG

LỜI NGUYỆN CHUNG CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN C


 
Lời mở: Anh chị em thân mến! Chúa thương xót những kẻ bé mọn và hằng lắng nghe lời cầu nguyện khiêm nhường, đầy tin tưởng của họ. Trong ngày cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo của Hội Thánh, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

1. Thánh Phaolô viết: “Nhờ Cha, mà lời rao giảng được ho àn tất, tất cả các dân ngoại được nghe”. Hiệp cùng Đức Thánh Cha, xin cho ngày thế giới truyền giáo canh tân niềm vui và trách nhiệm loan báo Tin Mừng trong tất cả các cộng đoàn Kitô hữu.

2. Khúc ruột miền Trung đang từng ngày từng giờ gồng mình chống chọi với cuộc sống trong và sau lũ. Chúng ta cầu xin cho có nhiều tấm lòng hảo tâm, những tấm lòng nhân ái sẽ tiếp tục được chuyển đến đây, bù đắp phần nào thiệt hại mà người dân của mảnh đất này phải gánh chịu.

3. Cầu nguyện không phải là dâng kiến nghị đòi hỏi, nhưng là cậy trông và phó thác vào Chúa Quang phòng, đại lưỡng vô song, khôn ngoan vô cùng. Chúng ta cầu xin cho bạn trẻ sống giữa xã hội giải thiêng và tục hóa ngày nay biết tìm đến với Chúa trong tĩnh lặng cầu nguyện, tích cực tham gia sinh hoạt hội đoàn trong giáo xứ, để đức tin ngày càng thêm vững mạnh.

4. Người tự cao tự đại không thể cầu nguyện được. Cửa thiên đàng hẹp và thấp, chỉ quì xuống, đi bằng đầu gối, mới vào được. Chúng ta cầu xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta luôn khiêm tốn như gương Chúa Giêsu, tin tưởng phó thác vào Chúa Cha trong tất cả mọi sự.

Kết nguyện: Lạy Cha, xin cho chúng con đừng lấy đức hạnh của mình làm thước đo người khác, đừng cứng cỏi lạnh lùng khi đánh giá tha nhân. Ước gì chúng con có quả tim như Con Cha, hiền lành và khiêm nhường, để chúng con có thể mở ra đến vô cùng trước những đòi hỏi của Cha và nhu cầu của anh em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen

Maria Diễm Hương