Clock-Time

Lời nguyện chung Chúa Nhật XXXI Thường Niên C

Đức Kitô đến tìm kiếm và cứu chữa những người tội lỗi để họ được sống trong tình yêu và hạnh phúc của những người con cái Chúa,...
LỜI NGUYỆN

LỜI NGUYỆN CHUNG

CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN C

 
Lời mở: Anh chị em thân mến, Đức Kitô đến tìm kiếm và cứu chữa những người tội lỗi để họ được sống trong tình yêu và hạnh phúc của những người con cái Chúa. Tin tưởng vào lòng xót thương hải hà của Chúa, chúng ta tha thiết cầu xin:

 
1. “Con Người đến để tìm và cứu chữa điều gì đã hư mất”. Chúng ta cầu xin cho các mục tử trong Hội Thánh gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu, để nhờ tình yêu Chúa thúc đẩy, các ngài miệt mài tìm kiếm và đưa nhiều người về với Chúa.
 
2. Đức Giêsu đã đi trước khi ngỏ lời đến ở nhà ông Giakêu. Chúng ta cầu xin Chúa cho các nhà cầm quyền trên thế giới cũng biết đi bước trước để chăm lo phục vụ những người nghèo đói, bệnh tật...
 
3. “ Hỡi Giakêu, hãy xuống mau, vì hôm nay Ta phải lưu lại tại nhà ngươi”. Chúng ta cầu xin cho những ai đang sống trong lầm lạc biết khiêm tốn nhìn nhận những lỗi lầm thiếu sót của mình, can đảm trở về nẻo chính đường ngay để được Chúa tha thứ.
 
4. "Con người đến để tìm và cứu những gì đã hư mất". Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta biết kiến tạo một cộng đoàn hiệp thông qua việc sẵn sàng tha thứ cho nhau như Thiên Chúa đã thứ tha cho chúng ta, đồng thời biết chiếu tỏa và giới thiệu Đức Kitô cho những anh chị em lương dân, qua lời nói và cách hành xử đầy tình bác ái.
 
 Kết nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp mỗi người chúng con năng tìm cơ hội gặp tìm cơ hội gặp gỡ  thân mật để tăng cường mối hiệp  thông với Chúa, và nối lại mối hiệp thông với những người chúng con đã làm phiền lòng . Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị...

Maria Diễm Hương