Clock-Time

Lời nguyện chung Chúa nhật XXXIV thường niên A - Chúa Kitô Vua vũ trụ

Anh chị em thân mến! Thiên Chúa là vị mục tử nhân lành luôn chăm sóc tận tình và cũng xét xử công minh từng con chiên trong đàn chiên của Người. Trong ngày mừng kính Chúa Kitô Vua vũ trụ, chúng ta cùng ngợi khen chúc tụng Chúa và tin tưởng cầu xin:
LỜI NGUYỆN CHUNG CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN
ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ


 
Lời mở: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa là vị mục tử nhân lành luôn chăm sóc tận tình và cũng xét xử công minh từng con chiên trong đàn chiên của Người. Trong ngày mừng kính Chúa Kitô Vua vũ trụ, chúng ta cùng ngợi khen chúc tụng Chúa và tin tưởng cầu xin:

1. 
Khi Chúa Giêsu trở lại Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Chúng ta hãy cầu nguyện để Giáo Hội chiếu tỏa ánh sáng của Chúa Giêsu bằng lời rao giảng và chứng tá đời sống, ngõ hầu muôn dân được hưởng ơn cứu độ.

2. 
Nhiều người lầm lạc, không tin Thiên Chúa là chân lý duy nhất cứu độ loài người. Xin Chúa thương soi lòng mở trí cho họ nhận biết: chỉ có Chúa là Thiên Chúa cứu độ con người

3. 
Nhờ cái chết trên thập giá, Vua Giêsu đã thiết lập vương quốc tình yêu, dành cho tất cả những ai biết yêu thương và sống cho tình yêu. Chúng ta cầu xin cho những người lầm lạc tội lỗi biết ăn năn trở về với Vua Giêsu tình yêu, để được hưởng nhờ ơn cứu rỗi của Người.

4. 
Chúa là Vua vũ trụ và là Chúa tể muôn loài. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng con hằng tin kính Chúa là Vua, một vị vua Tình Yêu, để chúng con biết tôn vinh, chúc tụng Chúa trong mọi lời nói cũng như việc làm, nhờ đó chúng con được hưởng ơn Cứu độ của Vua Tình Yêu

Kết nguyện: Lạy Chúa Kitô là vua công minh và là mục tử nhân lành, xin nhận lời chúng con cầu nguyện và ban tặng Thánh Thần giúp chúng con biết làm chứng cho Chúa bằng một đời sống thấm nhuần công bình bác ái, hầu cho nhiều người nhận biết và qui phục vương quyền Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.