Clock-Time

Lời nguyện chung lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Ðức Kitô là vị chứng nhân trung thành của Chúa Cha. Người đã ban cho các Thánh Tử Ðạo Việt Nam lòng dũng cảm làm chứng cho Tin Mừng
LỜI NGUYỆN CHUNG

LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

 
Lời mở: Ðức Kitô là vị chứng nhân trung thành của Chúa Cha. Người đã ban cho các Thánh Tử Ðạo Việt Nam lòng dũng cảm làm chứng cho Tin Mừng. Trong tình hiệp thông với các Thánh tử đạo, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:
 
1. Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam hy sinh mạng sống làm chứng Đức Tin. Chúng ta cầu xin cho Đức Giáo Hoàng, các Giám Mục, các Linh Mục và Tu sĩ luôn được đầy tràn ơn khôn ngoan, can đảm để các ngài dẫn đưa đoàn chiên Chúa vượt qua muôn vàn sóng gió trong thời đại này.
 
2. Các Thánh Tử đạo Việt Nam là những chứng nhân anh dũng về lòng mến Chúa yêu người và tình yêu quê hương dân tộc. Chúng ta cầu xin cho các nhà cầm quyền biết tìm hiểu sự thật, để dẹp bỏ mọi thành kiến sai lầm về người Công giáo, và cùng cộng tác với nhau để xây dựng đất nước tốt đẹp hơn.
 

3. Chúa nói: “Ai muốn theo Tôi, phải vác thập giá mình hằng ngày mà theo”. Chúng ta cầu xin cho các bạn trẻ công giáo Việt Nam can đảm từ bỏ đam mê bất chính, sống đời cầu nguyện và dấn thân phục vụ trong môi trường sống và làm việc hằng ngày.
 

4. Chúa phán: “Vì danh Thầy, các con sẽ bị thế gian thù ghét”. Chúng ta cầu xin cho mọi người trong họ đạo chúng ta, luôn tin tưởng trông cậy nơi Chúa, luôn yêu mến Chúa, và luôn làm sáng danh Đạo Chúa giữa trần gian này
 
Kết nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xưa Các Thánh Tử Đạo đứng trước Thánh Giá là đứng trước một sự lựa chọn giữa sự sống và cái chết. Xin cho chúng con luôn học theo gương các Ngài, biết khôn ngoan lựa chọn cho mình con đường yêu thương quảng đại, sẵn sàng chịu mất mát, thua thiệt để đổi lấy cuộc sống vĩnh cửu muôn đời. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muon đời…

Maria Diễm Hương