Clock-Time

Lời nguyện chung lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Anh chị em thân mến, các Thánh Tử Đạo Việt Nam là cha ông chúng ta đã anh dũng hiến dâng mạng sống để làm chứng cho đức tin. Chúng ta xin Chúa giúp chúng ta cũng biết can đảm dùng đời sống chứng tá mà tuyên xưng Danh Ngài:
LỜI NGUYỆN CHUNG LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM


Lời mở: Anh chị em thân mến, các Thánh Tử Đạo Việt Nam là cha ông chúng ta đã anh dũng hiến dâng mạng sống để làm chứng cho đức tin. Chúng ta xin Chúa giúp chúng ta cũng biết can đảm dùng đời sống chứng tá mà tuyên xưng Danh Ngài:

1. “Vì ngươi trung tín trong việc nhỏ, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi”. Xin cho các mục tử trong Hội Thánh là những quản gia trung tín của Chúa, biết khôn ngoan và quảng đại phân phát kho tàng thiêng liêng cho dân Chúa.

2. Thiên tai, chiến tranh, bệnh tật, nghèo đói, đã làm cho biết bao người đau khổ. Chúng ta cùng cầu xin cho những ai đang lâm cảnh nguy khó biết tin tưởng và hy vọng vào ơn cứu độ Đức Giêsu đem đến để không tuyệt vọng với những tình trạng bi đát đó.

3. Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam đã đổ máu ra để nên hạt giống trổ sinh người tin theo Chúa. Xin cho người Công giáo Việt Nam luôn sống đức tin vững mạnh giữa xã hội tục hóa ngày nay, nhờ nỗ lực thực thi Lời Chúa, yêu mến Thánh Thể và mạnh bạo làm chứng về Chúa.

4.  “Ông trao cho người này năm nén, người kia hai nén, người khác một nén”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết sử dụng hết những nén bạc Chúa trao, biết cộng tác với ơn Chúa  để đời sống thiêng liêng ngày được triển nở hầu đem lại hạnh phúc cho mọi người.

Kết nguyện: Lạy Chúa, nhờ ơn Chúa giúp mà cha ông chúng con đã can trường hiến dâng mạng sống làm chứng đức tin. Xin giúp chúng con noi gương các ngài, can đảm tuyên xưng đức tin bằng việc tuân giữ luật Chúa và sống đời phục vụ yêu thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.