Clock-Time

Lời nguyện chung lễ Chúa Ba Ngôi

Anh chị em thân mến, nhờ Chúa Giêsu mà chúng ta biết được sự hiệp thông trọn hảo nơi Thiên Chúa Ba Ngôi...
LỜI NGUYỆN CHUNG

LỄ CHÚA BA NGÔI

 
Lời mở: Anh chị em thân mến, nhờ Chúa Giêsu mà chúng ta biết được sự hiệp thông trọn hảo nơi Thiên Chúa Ba Ngôi, và cũng nhờ Chúa Giêsu mà chúng ta nghe được lời Chúa mời gọi chúng ta tới thông dự vào sự sống của Chúa Ba Ngôi. Trong tâm tình biết ơn chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:

 
1. Ba Ngôi Thiên Chúa cùng chung một bản tính, đồng tâm nhất trí trong một tình yêu. Chúng ta cùng cầu xin cho các Linh mục, Tu sĩ và Giáo dân trong Giáo Hội luôn sống gắn bó, thân tình, sẵn sàng chia sẻ những khó khăn, cũng như hỗ trợ lẫn nhau trong việc làm sáng danh Chúa và làm cho Giáo Hội trở thành một cộng đoàn yêu thương và hiệp nhất.
 
2. Hôm nay là ngày cả nước đi bầu cử tri Quốc hội. Chúng ta cùng cầu xin Chúa hướng dẫn soi trí để chúng ta chọn được người tài đức dẫn dắt đất nước đến bến bình an, ấm no, hạnh phúc.
 
3. "Lạy Chúa, lạ lùng thay Danh Chúa khắp nơi hoàn cầu".  Chúng ta cùng cầu xin cho con người ngày nay không mù tối trong tự mãn trước các tiến bộ của khoa học, nhưng biết mở lòng nhận ra tình yêu và quyền năng lạ lùng của Chúa trong thế giới.
 
4. Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm của sự hiệp thông trong tình yêu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn biết sống hiệp thông yêu thương, chân thành cộng tác với nhau để xây dựng cuộc sống tốt đẹp như Chúa đã dựng nên và mong ước cho chúng ta.
 
Kết nguyện: Lạy Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, xin cho chúng con đáng được hiệp thông vào tình yêu Chúa, vào sự sống của Chúa, để chúng con biết yêu thương nhau, cùng giúp nhau lãnh nhận ơn cứu rỗi, và cùng tiến tới hạnh phúc Nước Trời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen