Clock-Time

Lời Nguyện Chung Lễ Chúa Giáng Sinh

Trong mầu nhiệm Nhập Thể, Con Thiên Chúa đã nhận lấy phận người để con người được làm con Thiên Chúa.
LỜI NGUYỆN CHUNG LỄ CHÚA GIÁNG SINH

 
Lời mở: Anh chị em thân mến, trong mầu nhiệm Nhập Thể, Con Thiên Chúa đã nhận lấy phận người để con người được làm con Thiên Chúa. Chúng ta hết lòng cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin:

1. Ngôi Lời đã làm người và đem lại bình an cho các tâm hồn thành tâm thiện chí. Chúng ta cầu xin cho mọi thành phần trong Hội thánh, nhờ tình yêu Chúa Giáng sinh thôi thúc, luôn nhiệt thành và hăng hái ra đi loan báo Tin Mừng cứu độ cho anh em lương dân, bằng chính đời sống bác ái yêu thương của mình

2. Lễ Giáng sinh là lời cầu chúc và gọi mời bình an cho thế giới. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những nhà lãnh đạo các quốc gia mỗi dịp mừng lễ Giáng sinh biết thêm lòng yêu chuộng công lý, tự do và xây dựng hòa bình cho dân nước.

3.  “Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta”. Chúng ta cầu xin cho những người đang gặp đau khổ, tuyệt vọng và bệnh tật biết tin tưởng phó thác đời mình cho Chúa, để tìm được sức mạnh đỡ nâng và niềm hy vọng

4. “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn biết để cho Lời ở giữa và ở trung tâm của đời sống chúng ta, để Lời hướng dẫn và soi rọi mọi quyết định của chúng ta, giúp chúng ta thực thi đúng thánh ý Thiên Chúa.

Kết nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã tỏ lòng thương xót nhìn đến phận nghèo hèn chúng con mà ban chính Con Một Chúa. Xin cho lễ mừng Con Chúa giáng sinh làm người, trở nên động lực giúp chúng con biết giới thiệu Chúa cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Maria Diễm Hương