Clock-Time

LỜI NGUYỆN CHUNG LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA

Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu vì yêu thương nhân loại chúng ta, Người đã vâng lời Chúa Cha không ngần ngại đến sống với con người tội lỗi chúng ta để ban ơn cứu độ.
LỜI NGUYỆN CHUNG LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA


Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu vì yêu thương nhân loại chúng ta, Người đã vâng lời Chúa Cha không ngần ngại đến sống với con người tội lỗi chúng ta để ban ơn cứu độ. Trong niềm vui tri ân cảm tạ, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.

1. Chúa Giêsu đến hòa mình với dòng người tội lỗi nơi dòng sông Giođan để nâng loài người sa ngã lên. Chúng ta cùng cầu nguyện cho Giáo hội hôm nay biết đi vào lòng thế giới để mang Tin mừng cho mọi người và làm cho thế giới tràn ngập tình yêu, hòa bình và công lý.

2. Khi chấp nhận chịu phép rửa của Gioan, Chúa Giêsu bộc lộ ý định liên đới với con người trong nỗi khốn cùng và yếu đuối của kiếp người. Chúng ta cùng cầu nguyện cho những anh chị em đau khổ, nhất là những người tội lỗi luôn gặp được tấm lòng vị tha, quảng đại và cảm thông của mọi người chung quanh.

3. Nhờ Bí tích Thánh tẩy, mỗi người Kitô hữu được đi vào đời sống làm con cái Chúa. Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi người chúng ta biết sống xứng đáng với phẩm giá làm con Chúa, để mọi người đều trở nên những người con yêu dấu đích thực của Chúa.

Lạy Cha là Thiên Chúa giàu lòng thương xót, chúng con cảm tạ Cha đã đón nhận chúng con làm nghĩa tử nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu, Con Chí Ái của Cha. Xin Cha ban Thánh Thần hướng dẫn và nâng đỡ cho mọi người chúng con biết sống xứng đáng với ơn huệ cao quí được làm con Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.