Clock-Time

Lời Nguyện Chung Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ

Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu là Vua, là vị mục tử tốt lành, Ngài đến để cho dân Ngài được hưởng sự sống dồi dào. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa...
LỜI NGUYỆN CHUNG 

LỜI NGUYỆN CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN C

LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ


Lời mở: Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu là Vua, là vị mục tử tốt lành, Ngài đến để cho dân Ngài được hưởng sự sống dồi dào. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta được sống trong Vương quốc tràn đầy tình Chúa, tình người và dâng lên Người lời thiết tha khẩn nguyện:
 
1. Đức Giêsu có sứ vụ loan báo và thiết lập một Nước đầy tràn tình thương, công lý và bình an, bất đầu ở trần gian. Chúng ta cầu xin cho mọi thành phần Hội Thánh, cho các vị mục tử và đoàn chiên, luôn đoàn kết yêu thương nhau, giúp nhau hưởng hạnh phúc Nước Trời, và giúp nhau xa tránh tội lỗi.
 
2. Chúa Giêsu Kitô là vị Vua đem lại hòa bình thật sự cho nhân loại. Chúng ta cầu xin Chúa tiêu diệt mầm mống chiến tranh hận thù và bạo lực để hết thảy mọi người được an cư lạc nghiệp.
 
3. Nhờ cái chết trên thập giá, Vua Giêsu đã thiết lập vương quốc tình yêu, dành cho tất cả những ai biết yêu thương và sống cho tình yêu. Chúng ta cầu xin cho những người lầm lạc tội lỗi biết ăn năn trở về với Vua Giêsu tình yêu, để được hưởng nhờ ơn cứu rỗi của Người.
 
4. "Ngay hôm nay, anh sẽ được ở trên Thiên Ðàng với tôi". Chúng ta cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết luôn lắng nghe và thực hành Lời Chúa, tin tưởng và phó thác cuộc đời cho vị vua đầy lòng nhân ái này.
 
Kết nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chinh phục nhân loại bằng tình thương vô cùng của Chúa. Xin cho chúng con cũng biết noi gương Chúa, lấy lòng yêu mến mà đối xử với nhau, nhờ đó chúng con có thể giới thiệu Chúa cho những người thành tâm thiện chí. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Maria Diễm Hương