Clock-Time

Lời nguyện chung Lễ Chúa Hiển Linh - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Xuân Tuấn

Anh chị em thân mến, hôm nay, mọi dân nước trên địa cầu được chúc lành trong Chúa Giêsu Cứu Thế và chúng ta đã nhận được ơn chúc lành đó. Cùng với tâm tình tạ ơn, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.

Lời nguyện chung
Lễ Chúa Hiển Linh

Chủ sự: Anh chị em thân mến, hôm nay, mọi dân nước trên địa cầu được chúc lành trong Chúa Giêsu Cứu Thế và chúng ta đã nhận được ơn chúc lành đó. Cùng với tâm tình tạ ơn, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.

1. Chúng ta cầu xin cho Hội Thánh, để tất cả cùng được lớn lên trong công cuộc đào tạo các môn đệ và tông đồ của Tin Mừng.

2. Chúng ta cầu xin cho các mục tử của Dân Chúa và những người cộng tác với các ngài, để khi noi gương bắt chước Đức Mẹ Maria đồng trinh, họ biết tỏ lộ cho mọi người, Đức Kitô là ánh sáng thật của trần gian.

3. Chúng ta cầu xin cho đại gia đình được qui tụ để mừng lễ Chúa Hiển Linh, để đại gia đình này trở thành cộng đoàn biết rao giảng Tin Mừng và thông tuyền hồng ân đức tin cho tất cả mọi người.

4. Chúng ta cầu xin cho những người nghiên cứu văn hóa và khoa học, để họ nhận ra những dấu ấn của Thiên Chúa trong thụ tạo và mở rộng con tim đón nhận sự thật trọn vẹn như các nhà chiêm tinh năm xưa.

5. Chúng ta cầu xin cho cộng đoàn tụ họp nơi đây, để Chúa làm cho chúng ta biết chia sẻ niềm vui nỗi buồn và trao nhận tình bạn với những người chúng ta gặp gỡ hằng ngày.

Chủ sự: Lạy Chúa Giêsu là Vua vinh quang, xin thương nhận lời cầu trong tình hiệp nhất mà chúng con dâng lên Chúa, từ mọi miền trên thế giới và xin ban cho mọi dân nước dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, biết đến cùng Chúa là nguồn ánh sáng chân thật và duy nhất. Chúa hằng sống và hiển trị đến muôn đời.

Lm. Vinh Sơn Nguyễn Xuân Tuấn

Tải file word