Clock-Time

LỜI NGUYỆN CHUNG LỄ CHÚA HIỂN LINH

Anh chị em thân mến, hôm nay các nhà chiêm tinh đến Bêlem tôn thờ Đấng Cứu Chuộc nhân loại. Cùng với các ngài, chúng ta thờ lạy Chúa Hài Đồng

LỜI NGUYỆN CHUNG LỄ CHÚA HIỂN LINH
 

 
 
Lời mở: Anh chị em thân mến, hôm nay các nhà chiêm tinh đến Bêlem tôn thờ Đấng Cứu Chuộc nhân loại. Cùng với các ngài, chúng ta thờ lạy Chúa Hài Đồng và dâng lên Người những lời nguyện xin tha thiết của chúng ta:
 
1. “Vua người Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu?”. Chúng ta cầu xin cho các mục tử trong Hội Thánh luôn là ánh sáng chỉ đường cho nhiều người đến với Chúa, nhờ cuộc sống chiêm niệm, thanh thoát và hân hoan phục vụ cộng đoàn.
 
2. Chúa đến cứu độ mọi người nhưng nhiều người chưa nhận biết Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa soi sáng, hướng dẫn cho những ai đang thành tâm thiện chí tìm kiếm Chúa được gặp thấy Ngài.
 
3. “Trong Đức Giêsu Kitô, các dân ngoại cùng được thừa hưởng gia nghiệp với người Do thái, làm thành một thân thể và cùng chia sẻ điều Thiên Chúa hứa”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho ngày càng có nhiều người nhận biết Chúa, nhờ đời sống cầu nguyện, yêu thương, phục vụ và dấn thân theo Chúa.
 
4. Ánh sáng của Đức Kitô luôn tỏa chiếu cuộc đời người Kitô hữu. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta luôn biết hướng về chân-thiện-mỹ và tìm kiếm ánh sáng của Đức Kitô trong những việc ngay chính, tốt lành và thánh thiện.
 
Kết nguyện: Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, xin cho luồng ánh sáng kỳ diệu xưa dẫn đường chỉ lối cho các chiêm tinh đến gặp Chúa, nay cũng rực chiếu trong tâm hồn chúng con để cùng với Chúa, chúng con đưa dẫn mọi người tiến về quê hương Thiên Quốc. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Maria Diễm Hương