Clock-Time

Lời nguyện chung lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống

Chúa Thánh Thần không ngừng hướng dẫn chúng ta tiếp nối công trình cứu độ của Chúa Giêsu-Kitô dành cho chính chúng ta và cho nhân loại...
LỜI NGUYỆN CHUNG

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

 
Lời mở: Anh chị em thân mến, Thánh Thần là hồng ân cao quí mà Đức Kitô Phục Sinh ban tặng cho chúng ta. Thật vậy, Chúa Thánh Thần không ngừng hướng dẫn chúng ta tiếp nối công trình cứu độ của Chúa Giêsu-Kitô dành cho chính chúng ta và cho nhân loại. Chúng ta cùng tạ ơn và tha thiết dâng lên Người lời nguyện xin.

 
1. Chúa Thánh Thần hằng gìn giữ, hướng dẫn, thánh hóa và canh tân Hội Thánh. Chúng ta cầu xin cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh, luôn được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, mà hướng dẫn cộng đoàn dân Chúa.
 
2. Người thổi hơi vào các ông và bảo: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn các nhà cầm quyền trên thế giới biết hiệp thông với nhau để luôn luôn phục vụ công lý và hoà bình cho mọi người.
 
3. “Chúa Giê-su nói: Bình an  cho anh em”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa Thánh Thần ngự đến chiếu soi tâm hồn người thế giữa bóng đêm tội lỗi, đem yêu thương vào nơi oán thù, đem niềm tin cho người đau khổ và hòa bình cho những vùng khói lửa chiến tranh.
 
4. “Trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể”. Chúng ta cùng cầu xin cho mỗi người biết chấp nhận từ bỏ mình và hi sinh ý riêng, để xây dựng giáo xứ thành một gia đình hiệp nhất – yêu thương trong Chúa Thánh Thần.
 
Kết nguyện: Lạy Chúa Thánh Thần, xin biến đổi chúng con, xin gia tăng đức tin, lòng mến Chúa nơi chúng con, giúp chúng con sống trọn tình con thảo với Chúa và nhiệt tâm loan báo Tin Mừng bằng chính cuộc sống của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu-Kitô, Chúa chúng con. Amen.