Clock-Time

Lời Nguyện Chung Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô

Anh chị em thân mến! Bí tích Thánh Thể là Bí tích Tình Yêu, là dấu chứng tuyệt hảo của tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại. Qua đó, Chúa Giêsu tiếp tục ở lại với Hội Thánh và dưỡng nuôi chúng ta mọi ngày cho đến tận thế.
 
LỜI NGUYỆN CHUNG LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ
 
 
Lời mở: Anh chị em thân mến! Bí tích Thánh Thể là Bí tích Tình Yêu, là dấu chứng tuyệt hảo của tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại. Qua đó, Chúa Giêsu tiếp tục ở lại với Hội Thánh và dưỡng nuôi chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Với tâm tình tin thờ và yêu mến, cộng đoàn chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

1. Bí tích Thánh Thể là nguyên lý hiệp nhất trong Hội Thánh. Chúng ta cùng cầu xin cho các vị chủ chăn và mọi thành phần dân Chúa được thêm lòng yêu mến và siêng năng lãnh nhận Bí tích Thánh Thể, để qua việc kết hiệp với Chúa Giêsu, mọi người được hiệp thông với Thiên Chúa và luôn hiệp nhất với nhau.

2. Chúa dạy cầu nguyện: “Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày”. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi người, khi biết tìm lương thực nuôi thể xác, thì cũng biết tìm kiếm lương thực nuôi sống linh hồn, nhờ Bí tích Mình Máu Thánh Chúa.

3. Chúa phán: “Các con hãy lo cho họ ăn”. Chúng ta cầu xin cho các Kitô-hữu, khi rước Mình Thánh Chúa, cũng biết chia xẻ sức sống thần linh và tiền của vật chất cho những người đang túng thiếu.

4. Việc rước lễ thường xuyên sẽ giúp ta tránh xa tội lỗi. Chúng ta cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta hiểu được điều này và chuẩn bị thật tốt tâm hồn để mỗi khi tham dự thánh lễ đều có thể rước Chúa một cách xứng đáng và hữu hiệu.

Kết nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa làm người, Chúa đã yêu thương và còn yêu thương chúng con mãi mãi, xin nhận lời chúng con cầu nguyện và giúp chúng con khi siêng năng kết hiệp với Chúa qua Bí tích Thánh Thể, cũng biết sẵn sàng hiến thân phục vụ Chúa trong mọi người. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen
 
Maria Diễm Hương