Clock-Time

Lời Nguyện Chung Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Anh chị em thân mến, khi chịu đóng đinh trên thập giá, từ cạnh sườn bị đâm thâu, Chúa Giêsu đã để cho máu cùng nước chảy ra hầu khơi nguồn các bí tích của Hội thánh.
LỜI NGUYỆN CHUNG LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

 
Lời mở: Anh chị em thân mến, khi chịu đóng đinh trên thập giá, từ cạnh sườn bị đâm thâu, Chúa Giêsu đã để cho máu cùng nước chảy ra hầu khơi nguồn các bí tích của Hội thánh. Chúng ta cùng cảm tạ Người và dâng lời cầu xin:

1. Đức Giêsu đã dùng tất cả đời sống và cái chết, để tỏ bày cho mọi người biết tình yêu sâu thẳm của Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Giám mục, Linh mục trong Hội Thánh luôn là những vị mục tử đầy lòng nhân ái, yêu thương, và quảng đại hy sinh mạng sống vì đoàn chiên của Chúa.

2. Từ trái tim bị đâm thâu,Chúa Giêsu đã sinh ra một dân tộc mới, một gia đình mới. Chúng ta cùng cầu xin Chúa thương gìn giữ, chăm sóc và hướng dẫn mọi thành phần trong gia đình Hội Thánh, để mọi người luôn kiên trung bước đi theo đường lối Chúa giữa những thách đố của cuộc đời.

3. “Trái tim Chúa Giêsu đã phải tan nát vì tội chúng ta”. Chúng ta cùng cầu xin cho các tội nhân cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa, để hết lòng sám hối trở về hòa giải với Chúa và anh chị em.

4. Chúa không muốn kẻ gian ác phải chết nhưng muốn họ ăn năn sám hối để được sống. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mỗi thành viên trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết ý thức thân phận tội lỗi của mình và khiêm tốn thú nhận mọi lỗi lầm đã phạm để được Chúa thứ tha và được sống dồi dào.

Kết nguyện: Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương chúng con, Chúa đã tự nguyện đón nhận cái chết đau thương trên thập giá. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa, sẵn sàng yêu thương và hy sinh cho anh chị em được sống. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen

Maria Diễm Hương