Clock-Time

​Lời Nguyện Chung Lễ thiếu nhi - Chúa nhật 1 Mùa Chay

Các con thiếu nhi thân mến, Chúa dạy chúng ta phải luôn thức tỉnh để mong chờ ơn cứu độ của Chúa. Trong tâm tình đó chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

Lời mở: Các con thiếu nhi thân mến, Chúa dạy chúng ta phải luôn thức tỉnh để mong chờ ơn cứu độ của Chúa. Trong tâm tình đó chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

1. Chúa dạy chúng ta phải luôn thức tỉnh để cầu nguyện. Xin cho tất cả các bạn thiếu nhi luôn sốt sắng chạy đến cùng Chúa để được Ngài hướng dẫn trong từng việc của đời sống thường ngày.

 

2. Ngày nay, nhiều bạn thiếu nhi ích kỉ, ganh ghét và hơn thua lẫn nhau. Xin Chúa mở rộng tâm hồn các bạn ấy để Lời Chúa thấm nhập vào và trở nên nguồn sống đích thực của mỗi người.

 

3. Trong Mùa Chay này, thiếu nhi chúng ta quyết tâm sửa đổi đời sống, siêng năng tham dự thánh lễ, từ bỏ những thói hư tật xấu. Xin Chúa ban sức mạnh để chúng ta đạt được quyết tâm này.

 

4. Nhờ tin lời Kinh Thánh và vâng theo thánh ý Chúa Cha mà Chúa Giêsu đã chiến thắng ma quỷ. Xin cho tất cả thiếu nhi chúng ta biết noi gương Chúa, để thắng được các chước cám dỗ.

 

Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con hèn mọn yếu đuối. Xin Chúa thương giúp sức chúng con sám hối tội lỗi, cải thiện đời sống hằng ngày, nhất là trong mùa chay thánh này. Chúng con cầu xin nhờ Danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

--- DH ---