Clock-Time

Lời Nguyện Chung Lễ Thiếu Nhi - Chúa Nhật III Mùa Chay C

Các con thiếu nhi thân mến, Thiên Chúa là Cha rất nhân từ, nhẫn nại và giàu ân nghĩa, thường bỏ ý định giáng phạt nhưng luôn yêu thương hết thảy mọi người
Lời mở: Các con thiếu nhi thân mến, Thiên Chúa là Cha rất nhân từ, nhẫn nại và giàu ân nghĩa, thường bỏ ý định giáng phạt nhưng luôn yêu thương hết thảy mọi người, nhất là những người tội lỗi biết thành tâm sám hối. Ý thức thân phận tội lỗi và tin tưởng vào tình thương tha thứ của Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

1. Lòng bao dung nhân từ của Thiên Chúa che lấp mọi lỗi lầm của con người. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho tất cả thành phần dân Chúa biết nhận ra tội lỗi của mình và ăn năn sửa chữa để xứng đáng đón nhận tình Chúa thứ tha.

2. Trong đời sống thường ngày vẫn còn biết bao người đói khổ vì quá nghèo túng khắp nơi trên thế giới. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người giàu có biết rộng rãi chia sẻ cơm áo cho những ai khó nghèo.

3. Ngày nay, cuộc sống càng hiện đại, càng đầy đủ tiện nghi, con người càng dễ bị cám dỗ. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các bạn thiếu nhi biết vượt thắng cám dỗ hưởng thụ ích kỷ, can đảm sống theo gương tình yêu hiến mình phục vụ của Đức Kitô, để xây dựng hạnh phúc cho mình và cho mọi người.

4. Sám hối trước tiên là lãnh nhận bí tích Hòa Giải rồi thực hành bác ái yêu thương. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho tất cả thiếu nhi trong giáo xứ chúng ta biết chân thành tích cực thực hiện những phương thế cứu độ ấy.

Kết nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết khiêm tốn chạy đến với Bí tích Sám hối và Hoà giải, để được ơn tha thứ và sống hiệp thông với Chúa cũng như với mọi người mật thiết hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen
 

--- DH ---