Clock-Time

Lời Nguyện Chung Lễ Thiếu Nhi - Chúa Nhật III TNC

Lời Nguyện Chung Lễ Thiếu Nhi - Chúa Nhật III TNC

Lời mở: Các con thiếu nhi thân mến, như Chúa Giêsu là Đấng được xức dầu, các con cũng được xức dầu để ban tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, để ra đi loan báo ơn cứu độ của Chúa đến cho mọi người. Chúng ta cùng cảm tạ và dâng lời cầu nguyện:
 
1. Ngày nay, nhiều người mang danh là Kitô hữu nhưng không sống và thực hành lời Chúa. Xin Chúa ban cho các Kitô hữu ấy biết hăng say đón nhận Lời Chúa và đem ra thực hành trong đời sống thường ngày.
2. Dấu hiệu để nhận biết người môn đệ Chúa Kitô chính là hành động yêu thương và đem Chúa đến cho mọi người. Xin cho các anh chị giáo lý viên biết dùng tình yêu thương, để đưa Lời Chúa đến cho mọi người, đặc biệt là các em thiếu nhi nhỏ bé trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta.
3. “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước”. Xin cho tất cả thiếu nhi chúng con biết lấy Lời Chúa làm trung tâm trong đời sống của mình, bằng việc làm chứng về Chúa bằng đời sống trong sạch, không gian dối trong lời nói cũng như trong việc làm.
4. Được xức dầu ban ơn Chúa Thánh Thần, chúng ta cũng phải ra đi để loan báo Tin Mừng Nước Chúa. Xin Chúa ban cho tất cả thiếu nhi chúng con biết mở lòng ra để chia sẻ và giúp đỡ các bạn thiếu nhi nghèo khổ xung quanh mình.
Kết nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi người chúng con biết lắng nghe tiếng Chúa và biết mang lời Chúa đến cho mọi người xung quanh, để tất cả mọi người đều biết Chúa và trở thành khí cụ loan báo Tin Mừng Nước Chúa.