Clock-Time

Lời Nguyện Chung Lễ Thiếu Nhi - Chúa Nhật Lễ Lá C

Các con thiếu nhi thân mến, Đức Giêsu đã khải hoàn vào thành Giêrusalem, không phải để biểu dương quyền uy và sức mạnh, nhưng để bày tỏ tình yêu tận hiến và phục vụ mọi người...
Lời mở: Các con thiếu nhi thân mến, Đức Giêsu đã khải hoàn vào thành Giêrusalem, không phải để biểu dương quyền uy và sức mạnh, nhưng để bày tỏ tình yêu tận hiến và phục vụ mọi người. Chúng ta tôn vinh Người và dâng lên lời cầu xin.

1. “Xin Cha cất chén này xa con, nhưng xin đừng theo ý con, một theo ý Cha”. Xin Chúa cho các Vị Mục tử trong Hội Thánh can đảm uống cạn chén đắng của đời tông đồ, để Chúa được tôn vinh và nhiều người được hưởng ơn cứu độ.

2. Hôm nay mọi thành phần trong Hội thánh cũng cầm là đón rước và hoan hô Chúa. Xin cho mỗi thiếu nhi biết đón tiếp Chúa vào tâm hồn và trong cuộc đời.

3. Hôm nay là Ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Xin cho các bạn trẻ luôn hân hoan bước theo Chúa Giêsu, sống gắn bó với Tin Mừng, để nên nhân chứng tình yêu Chúa cho mọi người.

4. Ngày nay nạn đói hoành hành khắp nơi. Xin Chúa ban cho những quốc gia kém may mắn về thực phẩm, với sự rộng rãi của các quốc gia đầy lòng quảng đại, họ sẽ nhận được sự giúp đỡ đầy tình người. 

Kết nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chính vì vâng theo thánh ý Cha và cũng vì yêu chúng con mà Chúa đã sẵn lòng vác Thánh Giá, vui chịu mọi khổ đau nhục hình. Xin cho chúng con từ nay cũng biết yêu Chúa hơn yêu bản thân, và yêu Chúa chỉ vì Chúa chứ không mong phần thưởng nào khác.Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.