Clock-Time

Lời Nguyện Chung Lễ Thiếu Nhi - Chúa Nhật V TNC

Thiếu nhi chúng con thân mến! Thánh Phêrô đã cho chúng ta gương sáng tuyệt vời về niềm tin vào Đức Giêsu
 

 
Lời mở: Thiếu nhi chúng con thân mến! Thánh Phêrô đã cho chúng ta gương sáng tuyệt vời về niềm tin vào Đức Giêsu và đã bỏ mọi sự mà đi theo Người. Tin tưởng vào quyền năng của Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

1. Qua bí tích Rửa Tội, chúng ta trở thành những môn đệ của Đức Kitô. Xin cho tất cả thiếu nhi trong giáo xứ chúng ta, ý thức vai trò cộng tác của mình vào sứ vụ rao giảng Tin Mừng của Đức Kitô bằng gương sáng đời sống bác ái yêu thương của mình
.
2. Họ đã bỏ mọi sự mà đi theo Người. Xin cho tất cả thiếu nhi chúng ta, biết bỏ đi những ích kỉ, hận thù, chia rẽ và những thú vui của mình để bước đi theo Chúa  làm chứng nhân cho Ngài.

3. Vâng lời Thầy, con xin thả lưới. Xin cho các thầy cô giáo lý viên, luôn sẵn sàng cộng tác với Giáo Hội qua sứ vụ giáo dục đức tin để tiếp tục sứ mạng chài lưới người.

4. Nhìn lại một năm đã trôi qua, chúng ta cảm thấy mình còn nhiều thiếu xót, còn chưa ngoan. Xin cho tất cả thiếu nhi trong giáo xứ chúng ta, biết sửa đổi những thói hư tật xấu, để bước sang năm mới, chúng ta xứng đáng là môn đệ của Chúa Kitô, bước theo Đức Kitô, nói năng và hành động như Đức Kitô và mỗi ngày trở nên giống Chúa Kitô hơn.

Kết nguyện: Lạy Chúa là Cha toàn năng, Thánh Phêrô đã tin tưởng nghe theo lời Chúa và bước đi theo Người. Ước chi lời Chúa thấm đẫm vào tâm hồn chúng con, để qua năm mới này chúng con trở thành những Tông đồ nhiệt thành đến với tất cả anh chị em xung quanh mình. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.