Clock-Time

Lời Nguyện Chung Lễ Thiếu Nhi - Chúa Nhật XIII Thường Niên C

Các con thiếu nhi và cộng đoàn thân mến, Đức Kitô, Đấng chịu đóng đinh, mời gọi những ai muốn bước theo Ngài để được sống đời đời
LỜI NGUYỆN CHUNG LỄ THIẾU NHI CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN C

 
Lời mở: Các con thiếu nhi và cộng đoàn thân mến, Đức Kitô, Đấng chịu đóng đinh, mời gọi những ai muốn bước theo Ngài để được sống đời đời, thì phải tự hủy mình như Ngài. Chúng ta xin Chúa giúp chúng ta trung thành bước theo Chúa trên đường Thập giá.
 
1. Hội Thánh có sứ mạng củng cố đức tin cho người Kitô hữu trên toàn thế giới. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các vị mục tử luôn tìm mọi phương thế thích hợp để giúp các tín hữu sống trọn vẹn niềm tin của mình.
 
2. Con người ngày càng dùng bạo lực khủng bố giết hại lẫn nhau, gây biết bao thảm cảnh cho đồng loại. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi dân tộc trên thế giới hôm nay được sống trong an bình và nhờ sự thúc đẩy của tình yêu Chúa trong lòng, họ biết xích lại gần nhau hơn, để xây dựng công lý và hòa bình cho cuộc sống con người.
 
3. Chúa nói: "Phần con, hãy đi rao giảng Nước Thiên Chúa". Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các giáo lý viên trong giáo phận chúng ta luôn ý thức sứ mệnh cao cả Chúa trao, nỗ lực sống đức tin, để đời sống luôn đi đôi với lời họ rao giảng.
 
4. Kì thi đại học sắp diễn ra trên toàn quốc. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa chúc lành cho kỳ thi Đại học đợt 1 được tổ chức ngày 3 đến ngày 5 tháng 7 của các em học sinh, xin Chúa soi sáng, giúp các em làm bài đạt kết quả tốt đẹp.
 
Kết nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế, Chúa đến để cứu sống, chứ không phải để giết chết. Xin thương nhận lời cầu xin của chúng con, và dạy chúng con biết học nơi Chúa sự nhân từ và tha thứ, để chúng con có thể làm chứng tình yêu của Chúa giữa thế gian. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen

Maria Diễm Hương