Clock-Time

Lời Nguyện Chung Lễ Thiếu Nhi - Chúa Nhật XV Thường Niên C

Các con thiếu nhi và cộng đoàn thân mến! Chúa dạy mọi người thương yêu giúp đỡ nhau. Quyết tâm làm theo Lời Chúa...
LỜI NGUYỆN CHUNG LỄ THIẾU NHI CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN C


 
Lời mở: Các con thiếu nhi và cộng đoàn thân mến! Chúa dạy mọi người thương yêu giúp đỡ nhau. Quyết tâm làm theo Lời Chúa, chúng ta cùng tha thiết cầu nguyện:

1. "Các con hãy yêu thương nhau như Thầy thương yêu các con". Chúng ta cùng cầu xin cho mọi thành phần Hội Thánh tận tình thương yêu nhau, bằng việc hi sinh giúp đỡ hồn xác mọi người hằng ngày.

2. "Ông trông thấy và động lòng thương". Chúng ta cùng cầu xin cho nhiều người mở lòng thương xót những trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi, để các em tìm được nơi nương tựa, được giáo dục và hưởng niềm vui tuổi thơ.

3. Con người thường sống ích kỷ, chỉ lo cho mình mà không thương yêu giúp đỡ kẻ khác. Chúng ta cùng cầu xin cho các bạn thiếu nhi biết noi gương Anh Cả Giêsu, biết sống bác ái quảng đại, sẵn sàng chia cơm sẻ bánh cho những người nghèo khổ bất hạnh xung quanh mình.

4. “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp ?”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các bạn thiếu nhi mỗi ngày luôn đặt ra câu hỏi này để tích cực sống tốt hơn, siêng năng đến với Chúa nhiều hơn đặc biệt trong mùa hè này.
 
Kết nguyện: Lạy Chúa, xin cho ngọn lửa tình yêu Chúa luôn bừng cháy trong lòng chúng con, giúp chúng con biết sống cảm thông, chia sẻ, nâng đỡ nhau trong mọi vui buồn cuộc sống, để mỗi ngày chúng con thêm xác tín về sự hiện diện của Chúa trong mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
 
Maria Diễm Hương