Clock-Time

Lời nguyện chung lễ Thiếu nhi Chúa Nhật IV Phục Sinh

Các con thiếu nhi thân mến, Thiên Chúa hằng mong muốn cho dân Ngài được dẫn dắt bởi các mục tử tốt lành...
Lời mở: Các con thiếu nhi thân mến, Thiên Chúa hằng mong muốn cho dân Ngài được dẫn dắt bởi các mục tử tốt lành. Trong ngày cầu nguyện cho ơn gọi, chúng ta cùng xin Chúa ban thêm nhiều thợ gặt lành nghề cho thế giới ngày nay:
 
1. Hội Thánh được Chúa giao chăm sóc đoàn chiên là các tín hữu trên khắp thế giới. Chúng ta cùng cầu xin cho các chủ chăn trong Hội Thánh luôn noi gương Đức Kitô Vị Mục Tử tối cao, để trở thành những mục tử tốt lành, hi sinh cho đoàn chiên như lòng Chúa mong muốn.
 
2. Gia đình là vườn ươm các ơn gọi. Chúng ta cùng cầu xin Chúa thương chúc lành và ban cho các bậc cha mẹ biết nêu gương sáng bằng đời sống hy sinh và yêu thương, biết giáo dục con cái sống đạo đức thánh thiện theo tinh thần Phúc Âm và sẵn lòng dâng con cho Chúa để phục vụ Hội Thánh Người.
 
3. Hôm nay, toàn thể Hội Thánh cầu nguyện cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho ngày càng có nhiều thiếu nhi biết lắng nghe tiếng Chúa mời gọi và đáp lại bằng việc quảng đại dâng hiến đời mình cho Chúa trong tác vụ linh mục và đời sống tu trì, để xây dựng Nước Trời ngay giữa trần gian này.
 
4. Trên thế giới hiện nay còn nhiều người chưa thuộc đàn chiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho các thiếu nhi một đời sống khiêm tốn, nhân đức để qua đó làm chứng cho tình yêu của Chúa hầu qui tụ mọi người về thành một đàn chiên.
 
Kết nguyện: Lạy Chúa Giêsu là Mục tử nhân lành, Chúa luôn yêu thương chăm sóc để chúng con được sống dồi dào. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện và trợ giúp chúng con biết hăng say làm chứng cho tình thương của Chúa giữa lòng thế giới hôm nay. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.