Clock-Time

​Lời Nguyện Chung Lễ Thiếu Nhi Chúa Nhật V Mùa Chay Năm C

Các con thiếu nhi thân mến, Đức Giêsu là dung nhan Lòng Thương Xót của Chúa Cha. Ngài đến để cứu những gì đã hư mất. Trong niềm tin tưởng cậy trông, chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin

Lời mở: Các con thiếu nhi thân mến, Đức Giêsu là dung nhan Lòng Thương Xót của Chúa Cha. Ngài đến để cứu những gì đã hư mất. Trong niềm tin tưởng cậy trông, chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin:
 
1. Hội Thánh có sứ mạng thay mặt Chúa tha tội cho loài người. Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh biết noi gương Chúa, hết lòng quảng đại thương yêu tha thứ cho mọi người.
 
2. Ngày nay rất nhiều gia đình ly tán vì cha mẹ ngoại tình dẫn đến con cái bơ vơ, đi vào con đường lầm lạc. Xin cho tất cả các bậc làm cha mẹ luôn nêu gương trong đời sống gia đình, biết hi sinh nhẫn nhịn lẫn nhau để nuôi dạy con cái xứng với lời hứa khi nhận Bí tích Hôn Phối.
 
3. “Tôi coi tất cả mọi sự như thua thiệt trước cái lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô”. Xin cho các thiếu nhi, nhờ chăm học giáo lý, ngày càng hiểu và yêu mến Chúa Giêsu hơn, biết sống thành thật, công bằng và hữu ích cho mọi người.
 
4. Tha thứ khoan dung nhưng không đồng tình với điều xấu. Xin cho tất cả thiếu nhi trong giáo xứ chúng ta biết noi gương Đức Kitô không bao che hay làm ngơ trước tội lỗi của bạn mình nhưng sẵn sàng liên đới với người tội lỗi để giúp bạn sửa chữa lỗi lầm.
 
Kết nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết nỗ lực sống điều Chúa dạy và noi theo gương Chúa làm, để xây dựng tình yêu thương với tha nhân, nhờ đó chúng con có thể hân hoan ra trình diện Chúa vào ngày sau hết. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.