Clock-Time

Lời Nguyện Chung Lễ Thiếu Nhi Chúa Nhật XXVI Thường Niên C

Nghèo khổ chưa hẳn là cái tội, nhưng giàu sang có thể trở thành mối nguy cho đời sống tâm linh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trên thế giới biết sống với nhau trong tinh thần sẻ chia...
LỜI NGUYỆN CHUNG

LỜI NGUYỆN THIẾU NHI CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN C

 
Lời mở: Cộng đoàn và các con thiếu nhi thân mến!
 
Nghèo khổ chưa hẳn là cái tội, nhưng giàu sang có thể trở thành mối nguy cho đời sống tâm linh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trên thế giới biết sống với nhau trong tinh thần sẻ chia, tương trợ và yêu thương lẫn nhau:

1. “Khốn cho các ngươi là những kẻ phú quý ở Sion và tự kiêu trên núi Samaria”. Chúng ta cùng cầu xin cho những nhà phú hộ ngày nay, biết làm giàu một cách chính đáng và dùng tiền tài vật chất để mua nước trời bằng cách sẻ chia, giúp đỡ những người còn khó khăn.
2. “Con hãy chiến đấu trong cuộc chiến đấu chính nghĩa của đức tin”. Chúng ta cùng cầu xin cho các bậc làm cha mẹ, biết noi gương cho con cái trong việc thể hiện đức tin, qua việc thể hiện tinh thần siêu thoát đối với vật chất, đồng thời biết cách tiết kiệm để đóng góp và giúp đỡ những người khó khăn.

3.  “Người hành khất… ước được những mụn bánh từ bàn ăn rớt xuống”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các trẻ em trên thế giới, cách riêng những em đang phải đối mặt với nạn đói kém, gặp được những tấm lòng hảo tâm từ anh chị em khác may mắn hơn.

4. “Người hành khất đó chết và được các Thiên Thần đem lên nơi lòng Abraham”. Chúng ta cùng cầu xin cho các bạn thiếu nhi trong giáo xứ luôn ý thức đằng sau thế giới mà chúng ta đang sống còn một thế giới khác nữa, đó là thế giới của những con người nghèo khổ và thiếu may mắn, nhờ đó các em biết dùng của cải vật chất đời này mà mưu ích cho đời sau, không dửng dưng trước nỗi thống khổ người khác mà ra tay tương trợ.
 
Lời kết: Lạy Chúa là Cha đầy lòng yêu thương, Chúa đã mời gọi chúng con vào chương trình tình yêu của Chúa. Xin cho giới răn yêu thương của Chúa luôn sáng ngời qua những việc làm tốt đẹp và nhân ái nơi mỗi thiếu nhi chúng con, để thế giới dồi dào sự hiệp nhất, chứa chan lòng quảng đại và tràn ngập tình yêu thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô …

Hoa Lưu Ly