Clock-Time

Lời nguyện chung Mồng Ba Tết - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Xuân Tuấn

Anh chị em thân mến, khi tạo dựng con người, Thiên Chúa đã muốn con người phải làm việc để làm chủ thiên nhiên. Chúng ta hãy dâng lời cầu xin, để Chúa là nguồn mọi phúc lành, chúc lành cho mọi công việc của chúng ta trong năm mới này.

Lời nguyện chung
Mồng Ba Tết
Thánh hoá công ăn việc làm

Chủ sự: Anh chị em thân mến, khi tạo dựng con người, Thiên Chúa đã muốn con người phải làm việc để làm chủ thiên nhiên. Chúng ta hãy dâng lời cầu xin, để Chúa là nguồn mọi phúc lành, chúc lành cho mọi công việc của chúng ta trong năm mới này.

1. Chúng ta cầu xin cho các vị mục tử của Hội Thánh Việt Nam, để khi noi gương Chúa Giêsu, là Đấng hoạt động không ngừng, các ngài cũng biết không ngừng làm việc để mở rộng Nước Chúa trên quê hương chúng ta.

2. Chúng ta cầu xin cho những người lao công, các khoa học gia và các nghệ nhân, để Thiên Chúa, là Chúa sự khôn ngoan, nâng đỡ những cố gắng của họ, khi dấn thân cho sự phát triển của thế giới và cho họ hiểu rằng, việc làm của họ đang góp phần hoàn thành chương trình sáng tạo của Thiên Chúa.

3. Chúng ta cầu xin Chúa Giêsu, là Đấng đã đến trần gian để chia sẻ thân phận người lao động, để Ngài giúp chúng ta biết chuyên cần làm việc, hầu mang lại cơm no áo ấm cho gia đình và góp phần xây dựng xã hội mỗi ngày một tốt đẹp hơn.

4. Chúng ta cầu xin Chúa cho cộng đoàn chúng ta đang tụ họp nơi đây, để nhờ lời chuyển cầu của Thánh gia Nazaret, Chúa sẽ chúc lành mọi công việc mà chúng ta làm trong năm mới, hầu mang lại niềm vui hạnh phúc cho gia đình chúng ta.

Chủ sự: Lạy Chúa là nguyên lý và cùng đích của tất cả mọi loài, Chúa sai Con Một Chúa vào trần gian để Người chia sẻ thân phận người lao động, xin thương chấp nhận lời cầu xin của đoàn con cái trong ngày đầu xuân mới này, mà chúc lành cho mọi việc chúng con sẽ thực hiện trong năm tới và ước chi những công việc đó cũng mang lại ơn cứu độ muôn đời cho chính chúng con. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Lm. Vinh Sơn Nguyễn Xuân Tuấn

Tải file tại đây