Clock-Time

Lời nguyện chung Mồng Hai Tết - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Xuân Tuấn

Anh chị em thân mến, Chúa đã dạy chúng ta phải luôn thảo kính với ông bà cha mẹ. Chúng ta hãy dâng lên Chúa lời cầu xin, cho ông bà cha mẹ, những người còn sống được an khang trường thọ, những người đã qua đời được Chúa thương và mau đưa về hưởng hạnh phúc với Chúa. Trong tâm tình con thảo, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa, Đấng tạo dựng muôn loài, những ý nguyện chân thành.

Lời nguyện chung
Mồng Hai Tết
Kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ

Chủ sự: Anh chị em thân mến, Chúa đã dạy chúng ta phải luôn thảo kính với ông bà cha mẹ. Chúng ta hãy dâng lên Chúa lời cầu xin, cho ông bà cha mẹ, những người còn sống được an khang trường thọ, những người đã qua đời được Chúa thương và mau đưa về hưởng hạnh phúc với Chúa. Trong tâm tình con thảo, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa, Đấng tạo dựng muôn loài, những ý nguyện chân thành.

1. Chúng ta cầu xin cho các vị chủ chăn của Hội Thánh Việt Nam, để khi sống trọn vẹn tâm tình tạ ơn của Chúa Giêsu, Con yêu dấu của Chúa Cha, các ngài có thể dạy chúng ta luôn biết tạ ơn Thiên Chúa là nguồn gốc của mọi loài.

2. Chúng ta cầu xin cho những người già cả cô thế cô thân và không nơi nương tựa, để qua sự giúp đỡ của mọi người, họ có thể cảm nhận được Thiên Chúa là Cha yêu thương đang chăm sóc họ.

3. Chúng ta cùng cầu xin cho ông bà cha mẹ chúng ta đã qua đời, để Thiên Chúa là Cha hay thương xót, nhờ hy lễ cứu chuộc của Đức Kitô, tha thứ mọi lỗi lầm khi các ngài còn sống và dẫn đưa các ngài vào dự tiệc muôn đời trong nước Chúa.

4. Chúng ta cầu xin Chúa Giêsu, là Đấng đã nêu gương hiếu thảo đối với Cha trên trời và cha mẹ trần gian của Người, để Người tuôn đổ muôn vàn ơn phúc trên ông bà cha mẹ chúng ta và giúp chúng ta luôn biết sống sao cho phải đạo làm con đối với các ngài.

Chủ sự: Lạy Chúa là nguồn sự sống, Chúa đã ban sự sống cho ông bà cha mẹ chúng con để các ngài truyền lại cho con cháu, xin thương nhận bao ý nguyện cầu của Hội Thánh trong ngày đầu xuân mới, mà tuôn đổ muôn phúc lành trên ông bà cha mẹ chúng con và xin ban cho chúng con biết sống hiếu thảo với các ngài, hầu mai sau cũng được cùng các ngài hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Lm. Vinh Sơn Nguyễn Xuân Tuấn

Tải file tại đây