Clock-Time

Lời nguyện chung Mồng Một Tết - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Xuân Tuấn

Anh chị em thân mến, chúng ta hãy dâng lên Chúa lời cầu nguyện tha thiết, để nhờ lòng thương xót của Chúa, chúng ta được ban cho một tâm hồn ngay thẳng trong hiện tại, và sự quan phòng cho tương lai. Chúng ta hãy phó thác cho Đức Kitô, Vua bình an, khởi đầu của năm mới này với ý muốn chân thành nhằm xây dựng gia đình, quê hương và Hội Thánh mỗi ngày một tốt đẹp hơn.

Lời nguyện chung
Mồng Một Tết
Lễ Minh Niên

Chủ sự: Anh chị em thân mến, chúng ta hãy dâng lên Chúa lời cầu nguyện tha thiết, để nhờ lòng thương xót của Chúa, chúng ta được ban cho một tâm hồn ngay thẳng trong hiện tại, và sự quan phòng cho tương lai. Chúng ta hãy phó thác cho Đức Kitô, Vua bình an, khởi đầu của năm mới này với ý muốn chân thành nhằm xây dựng gia đình, quê hương và Hội Thánh mỗi ngày một tốt đẹp hơn.

1. Chúng ta cầu xin cho Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức Giám mục (…) của chúng ta, các vị mục tử, để trong việc phục vụ dân Chúa, các ngài trở thành những sứ giả không biết mệt mỏi của chân lý và chứng nhân của bình an.

2. Chúng ta cầu xin cho những chính trị gia, nhà giáo dục và hoạt động xã hội, để họ biết dự tính và kiến tạo hòa bình đích thực, chữa lành mọi vết thương thể xác và tâm hồn, bảo vệ và làm thăng tiến sự sống.

3. Chúng ta cầu xin cho các gia đình, để họ có thể hiện thực hóa trong gia đình khuôn mẫu của nhân loại được giao hòa trong tình yêu và chiếu tỏa ánh sáng Tin Mừng bình an cho người xung quanh.

4. Chúng ta cầu xin cho những nạn nhân của bạo lực, người bị bách hại, bị gạt ra bên lề, những người bị áp bức, để họ được công nhận như những con người tự do, và được tôn trọng vì tất cả đều là hình ảnh của Thiên Chúa tình yêu.

5. Chúng ta cầu xin cho cộng đoàn hiện diện nơi đây, để tất cả biết mang bình an về gia đình, vào trường học, đến nơi làm việc và trong tất cả mọi lãnh vực của cuộc sống.

Chủ sự: Lạy Chúa là Cha hay thương xót, xin hãy canh tân bộ mặt trái đất trong Thánh Thần của Chúa và kiện toàn nơi chúng con trong suốt năm mới này khát vọng kiến tạo sự công chính và bình an. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Lm. Vinh Sơn Nguyễn Xuân Tuấn

Tải file tại đây