Clock-Time

Lời Nguyện Chung Mùng Ba Tết

Anh chị em thân mến, Thiên Chúa Đấng sáng tạo và là nguồn mạch của sự sống và sự phát triển, chính Ngài đã giúp chúng ta biết sống và làm việc cách có ích...

LỜI NGUYỆN CHUNG

MÙNG BA TẾT


 

* Lời Mở: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa Đấng sáng tạo và là nguồn mạch của sự sống và sự phát triển, chính Ngài đã giúp chúng ta biết sống và làm việc cách có ích. Tin tưởng nơi Ngài chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện.
 

1. Chúng ta cùng cầu nguyện cho nỗ lực của Giáo Hội Việt Nam trong năm mới này mang lại kết quả tốt đẹp nhờ sự quảng đại thực thi của mọi thành phần dân Chúa.
 

2. Chúng ta cùng cầu nguyện cho quê hương đất Việt thân yêu trong năm mới này được bình an, nền kinh tế ngày càng phát triển, tỷ lệ nghèo đói thất nghiệp ngày càng suy giảm, nhờ đó, mọi người có được công ăn việc làm xứng hợp.
 

3. Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta trong năm mới này có được công ăn việc làm tốt đẹp, và biết dùng chính công việc của mình thánh hoá bản thân và loan báo tin mừng cho anh chị em chung quanh.
 

* Lời Kết: Lạy Thiên Chúa Toàn năng hằng hữu. Chúa là đấng sáng tạo và không ngừng sáng tạo vũ trụ này. Chúng con xin Chúa giúp sức để chúng con chu toàn tránh nhiệm quản lý vũ trụ mà Chúa đã trao phó vào tay loài người chúng con. Xin cho chúng con luôn biết chuyên cần lao động và dùng chính sức lao động của mình để mưu cầu lợi ích cho tha nhân. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.