Clock-Time

Lời Nguyện Chung Thiếu Nhi Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Thiếu nhi Thánh Thể chúng con và cộng đoàn thân mến, Đức Giêsu đã chịu chết trên thập giá để cứu độ chúng ta. Từ cạnh sườn bị đâm thâu, tình yêu đối với nhân loại đã lên tuyệt đỉnh.
LỜI NGUYỆN THIẾU NHI LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

 
Lời mở: Thiếu nhi Thánh Thể chúng con và cộng đoàn thân mến, Đức Giêsu đã chịu chết trên thập giá để cứu độ chúng ta. Từ cạnh sườn bị đâm thâu, tình yêu đối với nhân loại đã lên tuyệt đỉnh. Tin tưởng vào tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta cùng sốt sắng cầu xin

 
1. Khi chết treo trên khổ giá, Chúa Giêsu đã chịu lưỡi đòng đâm thấu Trái Tim vì thương loài người. Chúng ta cùng cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa biết đáp lại tình thương của Chúa, hết lòng kính mến Chúa và thương yêu mọi người.
 
2. Trái Tim Chúa Giêsu rất nhân lành và đầy sự nhân ái. Chúng ta cùng cầu xin cho các gia trưởng, là những người được Chúa trao phó trách nhiệm dưỡng dục con cái, được trở nên hiện thân cho tình thương của Chúa Giêsu trong gia đình
 
3. Trái Tim Chúa Giêsu là sự bình an cùng đem chúng con lại làm lành cùng Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi thiếu nhi chúng con ý thức được rằng: Mỗi khi phạm tội là chúng con làm cho vết thương nơi trái tim Chúa rỉ máu. Mỗi khi chúng con ăn năn và làm lành cùng Chúa là chúng con làm giảm bớt sự đau đớn nơi vết thương trái tim Chúa.
 
4. Đức Giêsu đã nêu gương sống hiền lành và khiêm tốn. Chúng ta cùng cầu xin cho tất cả thiếu nhi luôn tỏ ra hiền lành và khiêm tốn với tất cả mọi người.
 
Kết nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dùng tình yêu vô biên của Chúa để cảm hoá tất cả mọi người.  Xin cho mỗi người chúng con biết noi theo đường lối yêu thương của Chúa để lôi cuốn và dẫn đưa mọi người trở về với Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Maria Diễm Hương