Clock-Time

Lời nguyện thiếu nhi lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống

Đức Kitô ban Thánh Thần để giúp Hội Thánh tiếp tục sứ mạng cứu độ và giúp chúng ta kiên cường sống đức tin giữa trần gian đầy thử thách...
LỜI NGUYỆN THIẾU NHI

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG



Lời mở: Các con thiếu nhi thân mến, Đức Kitô ban Thánh Thần để giúp Hội Thánh tiếp tục sứ mạng cứu độ và giúp chúng ta kiên cường sống đức tin giữa trần gian đầy thử thách. Chúng ta nài xin Chúa đổ tràn Thánh Thần trong chúng ta
 
1. Lễ Hiện xuống là ngày khai sinh Hội Thánh. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn và nâng đỡ các vị mục tử trong việc điều khiển con thuyền Hội Thánh vượt qua mọi phong ba bão tố ở trần gian.
 
2. Chúa Thánh Thần làm cho các Tông đồ hiểu Lời Chúa và can đảm loan báo Tin Mừng. Chúng ta cầu nguyện cho các bạn thiếu nhi, chân thành sống đạo Chúa, sống Đức Tin trong bảy ơn của Chúa Thánh Thần.

3. Ơn Thánh Thần như mưa tưới gội khắp trần gian. Chúng ta tha thiết nài xin Chúa Thánh Thần chữa lành những thiếu nhi yếu đau, rửa sạch mọi vết nhơ tội lỗi và ban ơn để tất cả thiếu nhi trở nên những bông hoa tươi thắm nhờ được mưa ơn Chúa Thánh Thần.

4. Chúa Thánh Thần hiệp nhất các Kitô-hữu. Chúng ta cầu nguyện cho các bạn  thiếu nhi chúng ta, nhờ tác động Chúa Thánh Thần, trở nên một người con ngoan biết yêu thương và cùng giúp nhau tiến về nhà Cha trên trời.

Kết nguyện: Lạy Đức Kitô Phục Sinh, Chúa hằng hiện diện và dẫn dắt chúng con đến với Chúa Cha nhờ Chúa Thánh Thần. Xin cho chúng con luôn biết thực thi lời Thánh Thần dạy bảo, để được dẫn vào sự thông hiệp đời đời với Chúa Cha. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.