Clock-Time

Lời Nguyện Chung

/ 1015 / Lời Nguyện Chung

Lời nguyện chung Chúa nhật XIV thường niên A

Anh chị em thân mến, Đức Kitô, dù là Con Thiên Chúa, đã tự hạ làm người và sống với con người bằng tâm tình dịu hiền và khiêm tốn. Chúng ta xin Chúa giúp ta nên giống Con Chúa trong tâm tình tự hạ này: Người khiêm tốn ngồi trên mình lừa
/ 2272 / Lời Nguyện Chung

Lời nguyện chung Chúa nhật XIII thương niên A

Anh chị em thân mến, là môn đệ của Chúa Giêsu, khi từ bỏ mình để sống cho Thiên Chúa và tha nhân/ là chúng ta đang tìm gặp niềm vui và sự sống bất diệt cho chúng ta. Tin tưởng vào lời Chúa hứa, chúng ta khiêm tốn nguyện xin