Clock-Time

Lời nguyện chung

/ 634 / Lời Nguyện Chung

Lời nguyện chung Chúa Nhật XXIV Mùa Thường Niên - năm A | Giáo Phận Phú Cường

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương tha thứ cho chúng con. Xin cho tất cả chúng con biết đáp lại tình yêu Chúa bằng đời sống khiêm tốn, chân thành tha thứ cho nhau, để tâm hồn chúng con luôn được bình an. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời... 

/ 1093 / Lời Nguyện Chung

Lời nguyện chung Chúa Nhật XXIII Mùa Thường Niên - năm A | Giáo Phận Phú Cường Hot

Lạy Thiên Chúa là Cha yêu thương, chúng con xin dâng lên Cha những ý nguyện cầu của chúng con, xin Cha thương chấp nhận và ban ơn cho chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con... 

/ 976 / Lời Nguyện Chung

Lời nguyện chung Chúa Nhật XXII Mùa Thường Niên - năm A | Giáo Phận Phú Cường Hot

Lạy Chúa, Chúa đã chết và sống lại để cứu độ chúng con. Xin cho chúng con biết yêu mến và vâng phục thánh ý Chúa mà vững vàng bước theo Chúa đến cùng trên hành trình về quê Trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con... 

/ 1206 / Lời Nguyện Chung

Lời nguyện chung Chúa Nhật XXI Mùa Thường Niên - năm A | Giáo Phận Phú Cường Hot

Lạy Chúa Giêsu, Hội thánh mà Chúa thiết lập và hướng dẫn luôn tồn tại và phát triển không ngừng. Xin thương ban ơn giúp chúng con biết sống yêu mến và phục vụ Hội thánh với tất cả tấm lòng. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời... 

/ 1186 / Lời Nguyện Chung

Lời nguyện chung Chúa Nhật XX Mùa Thường Niên - năm A | Giáo Phận Phú Cường Hot

Lạy Chúa, Chúa hằng tha thiết ban ơn cứu độ cho chúng con. Xin thương chấp nhận những ý nguyện chúng con dâng lên Chúa. Xin giúp chúng con từng ngày biết cố gắng hơn để sống xứng đáng trước tình yêu của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con...

/ 962 / Lời Nguyện Chung

Lời Nguyện Chung Chúa Nhật XX Mùa Thường Niên Năm A (Lễ Thiếu Nhi) Hot

Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã yêu thương chúng con vô cùng, xin giúp chúng con nhận ra tình yêu thương của Chúa, và biết đáp trả lại tình yêu của Chúa bằng một đời sống tốt lành, bác ái yêu thương và cầu nguyện không ngừng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con...

/ 1668 / Lời Nguyện Chung

Lời nguyện chung Chúa Nhật XIX Mùa Thường Niên - năm A | Giáo Phận Phú Cường Hot

Lạy Thiên Chúa là Đấng quyền năng và là nơi nương tựa cho mỗi người chúng con trước những khó khăn, bão táp của cuộc sống. Xin Chúa luôn củng cố niềm tin của chúng con để chúng con biết tin yêu và phó thác trọn vẹn cuộc đời cho Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con...

/ 2181 / Lời Nguyện Chung

Lời nguyện chung Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Dung - năm A | Giáo Phận Phú Cường Hot

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mặc khải vinh quang của Thiên Chúa cho chúng con. Xin cho chúng con biết mở rộng đôi mắt để thấy, đôi tai để nghe, và một tâm hồn nhạy bén để nhận biết sự hiện diện của Chúa trong từng biến cố cuộc đời mà dâng lời tạ ơn. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời...