Clock-Time

Lời nguyện chung

/ 1039 / Lời Nguyện Chung

Lời nguyện chung Mồng Một Tết - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Xuân Tuấn Hot

Anh chị em thân mến, chúng ta hãy dâng lên Chúa lời cầu nguyện tha thiết, để nhờ lòng thương xót của Chúa, chúng ta được ban cho một tâm hồn ngay thẳng trong hiện tại, và sự quan phòng cho tương lai. Chúng ta hãy phó thác cho Đức Kitô, Vua bình an, khởi đầu của năm mới này với ý muốn chân thành nhằm xây dựng gia đình, quê hương và Hội Thánh mỗi ngày một tốt đẹp hơn.
/ 839 / Lời Nguyện Chung

Lời nguyện chung Lễ Giao Thừa - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Xuân Tuấn Hot

Anh chị em thân mến, chúng ta đang sống những giờ phút sau cùng của năm cũ âm lịch. Một năm đã qua đi nhường chỗ cho một năm mới sắp đến. Chúng ta hãy hân hoan cảm tạ Chúa, vì mọi ơn lành hồn xác mà Người đã thương ban cho chúng ta, cho gia đình, cho Hội Thánh và quê hương thân yêu này, đồng thời chúng ta hãy xin Chúa thương tha thứ mọi lỗi lầm thiếu sót của chúng ta trong năm vừa qua.
/ 806 / Lời Nguyện Chung

Lời nguyện chung Chúa Nhật II Mùa Thường Niên A - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Xuân Tuấn Hot

Anh chị em thân mến, mỗi ngày sống của chúng ta đều là ân sủng của Chúa, Đấng mời gọi chúng ta chuyên chăm làm việc thiện và kiến tạo nước Thiên Chúa. Chúng ta hãy kêu cầu Thiên Chúa, để Chúa ban cho chúng ta biết bước đi trong đường lối Người.
/ 810 / Lời Nguyện Chung

Lời Nguyện Chung Chúa Nhật Tuần II Mùa Thường Niên A - Lễ Thiếu Nhi - Lm. Đaminh Vũ Ngọc Chuẩn Hot

Cộng đoàn và các con thiếu nhi thân mến, thánh Gioan Tiền hô đã quảng đại giới thiệu Chúa Kitô cho môn đệ được biết; như thánh Gioan, chúng ta cũng được mời gọi giới thiệu Chúa Kitô cho mọi người. Để có thể làm được như thế, chúng ta cùng khẩn cầu xin Chúa giúp chúng ta.
/ 731 / Lời Nguyện Chung

Lời nguyện chung Lễ Chúa Hiển Linh - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Xuân Tuấn Hot

Anh chị em thân mến, hôm nay, mọi dân nước trên địa cầu được chúc lành trong Chúa Giêsu Cứu Thế và chúng ta đã nhận được ơn chúc lành đó. Cùng với tâm tình tạ ơn, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.
/ 573 / Lời Nguyện Chung

Lời nguyện chung Lễ Chúa Hiển Linh - Lm. Phêrô Nguyễn Minh Mẫn Hot

Thiếu nhi chúng con thân mến, khi tỏ mình cho các Đạo sĩ, Thiên Chúa đã cho thấy ý định cứu độ muôn dân nước của Ngài, nhờ đó, hôm nay thiếu nhi và tất cả mọi người mới được làm con cái Chúa. Trong tâm tình tri ân cảm tạ, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện.
/ 828 / Lời Nguyện Chung

Lời nguyện chung - Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa - Vinh Sơn Nguyễn Xuân Tuấn Hot

Anh chị em thân mến, với tâm tình tràn đầy niềm vui vì đặc ân làm Mẹ Chúa Giêsu mà Thiên Chúa đã ban cho Đức Maria, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin lên Chúa, là Đấng đã liên kết Đức Maria vào mầu nhiệm cứu độ của Ngài. Trong tâm tình tạ ơn chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:
/ 999 / Lời Nguyện Chung

Lời nguyện chung - Lễ Giáng Sinh (ban ngày) - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Xuân Tuấn Hot

Anh chị em thân mến, Con của Mẹ Maria Đồng Trinh, được hạ sinh tại Bêlem, là Đấng Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Hiệp cùng với tất cả mọi người tin và hy vọng vào ơn cứu độ đã được Chúa thực hiện. Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin: